BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymaniak Ewa
Tytuł
Konkurencyjność handlu zagranicznego a zasady ekonomii społecznej - przykład polski
The Competitiveness of Foreign Trade and the Principles of Social Economy - the Example of Poland
Źródło
Ekonomia i Prawo, 2009, t. 5, s. 118-131, tab., bibliogr. 32 poz.
Tytuł własny numeru
Zawodności rynku, zawodności państwa, etyka zawodowa. Cz. 1
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Konkurencyjność, Ekonomia społeczna, Ocena procesu transformacji
Foreign trade, Competitiveness, Social economy, Evaluation of the transformation process
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Od początku lat 90. zaczęła się w Polsce nowa epoka gospodarcza, co wiązało się, oprócz zmian w funkcjonowaniu gospodarki, także z innym podejściem do szeroko rozumianych zagadnień gospodarczo-społecznych. Przemiany oznaczały, poza reorientacją geograficzną handlu, także zbliżenie do struktur zachodnioeuropejskich, zakończone wstąpieniem do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku. Otwarcie naszego kraju postawiło przed nim problem poprawy szeroko rozumianej konkurencyjności gospodarki, szczególnie w dziedzinie artykułów przemysłowych. Konieczność ta wynikała także z dążeń integracyjnych - dostosowanie gospodarki do standardów unijnych sprzyjało przystąpieniu do Unii i rozwojowi wymiany. (fragment tekstu)

The article shows changes of competitiveness in the Polish foreign trade with the EU countries in the conditions of social economy. There is no possibility to find data for enterprises using elements of social economy; this is why the conclusions are estimated only. These enterprises do not usually work in the sector of foreign trade which is only a small part of their activity. Improvement of competitiveness can only result from using these conditions over a long time, as a result of using so-called soft factors of competitiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Azilazian A., Warunki rozwoju ekonomii społecznej we Francji, Bank DnB NORD.
 2. Bayot B. i inni, Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Belgii, Bank DnB NORD.
 3. Böhlke R., Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Niemczech,.Bank DnB NORD.
 4. Daniele D., Uwarunkowania prawne przedsiębiorstw społecznych; przykłady z kilku krajów europejskich, "Ekonomia Społeczna". Teksty 2007, nr 8.
 5. Erhard L., Wohlstand fur Alle, wyd. 8,1964.
 6. Filipczak A., Spółdzielnia Socjalna « Róża ' w Sorkowitach, [w :] Z teorii i praktyki gospodarki społecznej, t. 1, red E. Leś, M. Ołdakk, Collegium Civitas, Warszawa 2006.
 7. Guć M., Ekonomia społeczna - szanse i zagrożenia rozwoju z perspektywy samorządu, "Ekonomia Społeczna". Teksty 2006.
 8. Hübner D., Konkurencyjność a solidarność: sprzymierzeńcy czy przeciwnicy?, [w:] Społeczna gospodarka rynkowa w dobie globalizacji, red. J. Szomburg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2007.
 9. Gumkowska M., Herbst J., Huszcz J., Społeczny kontekst rozwoju ekonomii społecznej w Polsce - raport z badania, "Ekonomia Społeczna". Teksty 2006.
 10. Hayday M., Klehr K., Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Wielkiej Brytanii, Bank DnB NORD.
 11. Hausner J., Laurisz N., Przedsiębiorstwo społeczne-konceptualizacja, [w:] Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, red. J. Hausner, Kraków 2007.
 12. Juraszek-Kopacz B., Ekonomia społeczna a biznes - współistnienie, konkurencja, współpraca, "Ekonomia Społeczna". Teksty 2006.
 13. Kuraszko I., Rok B., Społeczna odpowiedzialność biznesu i ekonomia społeczna, "Ekonomia Społeczna". Teksty 2007, nr 7.
 14. Kwaśnicki W., Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, "Trzeci Sektor" 2005, nr 2.
 15. Leś E., Nowa ekonomia społeczna. Wybrane koncepcje, "Trzeci Sektor" 2005, nr 2.
 16. Małecka-Lyszczek M., Wesołowski Z., Modele współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną, "Ekonomia Społeczna". Teksty 2008, nr 5.
 17. Mączyńska E., Pysz P. (red.), Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, PTE, Warszawa 2003.
 18. Mazur S., Pacułt A., Ekonomia społeczna i jej wartości konstruktywne, "Ekonomia Społeczna". Teksty 2006.
 19. Misala J. (red.), Makroekonomia gospodarki otwartej, Politechnika Radomska, Radom 2006.
 20. Misala J., Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w okresie transformacji ze szczególnym uwzględnieniem deficytów bliźniaczych, Prace i Materiały Instytutu Gospodarki Światowej, nr 283, SGH, Warszawa 2007.
 21. Misala J., Siek E., Entwicklung des makrookonomischen Stabilisierungsprozesses in Polen in dem Zeitraum 1990-2005 und die Hauptdeterminanten, "Osteuropa-Wirtschaft" 2007, nr 1.
 22. Raport CIREC CESE/COMM/05/2005 The European Economic and Social Commitee (EESC).
 23. Siebert H., Klodt H., Towards global competition: catalysis and constraints, [w:] 21-st century economics dynamics, OECD, Paris 1999.
 24. Szarfenberg R., Liberalna recepta na gospodarkę społeczną (polemika), "Trzeci Sektor" 2005, nr 3.
 25. Szymanik E., Konkurencyjność eksportu na przykładzie wymiany Polski z krajami Unii Europejskiej, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2004.
 26. Wesołowski S., Społeczna gospodarka rynkowa, BizReporter, z dnia 5.03.2001.
 27. Wygnański J., Frączak P., Ekonomia społeczna w Polsce - definicje, zastosowania, oczekiwania, wątpliwości, Ekonomia Społeczna. Teksty 2006.
 28. Dz. U., 2003, nr 96, poz. 873.
 29. Dz, U., 2003, nr 122, poz. 1143.
 30. Dz. U., 2006, nr 94, poz. 651.
 31. http://www.prawo-konstytucyjne.nastofajerek.pl/prawo-konstytucyjne/podstawy-prawa konstytucyjnego/zasada-spolecznej-gospodarki-rynkowej-2.html.
 32. http://www.cabinetofiice.gov.uk/upload/assets/www.cabinetofiice.gov.uk/third_sector/ se_strategy_2002.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2255
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu