BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostoj Izabela
Tytuł
Alternatywne mechanizmy regulacji rynku pracy
Alternative Mechanisms of Labour Market Regulations
Źródło
Ekonomia i Prawo, 2009, t. 5, s. 161-174, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zawodności rynku, zawodności państwa, etyka zawodowa. Cz. 1
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Wzrost gospodarczy, Regulacje prawne
Labour market, Economic growth, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wykorzystanie w praktyce procedur mediacji wymaga wiedzy na temat tego typu rozwiązań, ich skuteczności oraz realnego dostępu do doświadczonych mediatorów. Propagowanie "dobrych praktyk" jest możliwe wtedy, gdy w danych warunkach. można zaobserwować zachowania sprawdzone i godne naśladowania. Oznacza to, że alternatywnym mechanizmom regulacji będzie sprzyjał klimat zaufania w społeczeństwie, dobre nawyki, pozytywne doświadczenia z zakresu negocjowania umów i ich przestrzegania, znajomość obywatelskich postaw w najbliższym otoczeniu. Jeżeli będzie ich brakowało, ograniczenie liczby i stopnia szczegółowości przepisów prawa może stać się przyczyną nadużyć i chaosu, będących efektem działania zgodnie z zasadą: "co nie jest zabronione, to jest dozwolone". Wydaje się, że propagowaniu idei deregulacji rynku pracy powinna towarzyszyć rzetelna ocena możliwości wspomagania tego procesu przez szersze wykorzystanie instytucji nieformalnych.(fragment tekstu)

An institutional order of labour market, according to new institutional economics, consists of formal and informal institutions. An idea of labour market deregulation refers to a number and a degree of restrictions of formal regulations of labour relations. A proposition can be put forward that labour market deregulation can be successful, if it is accompanied with adequate informal institutions. This article presents several examples of informal or only partly formalized mechanisms, such as: negotiations, mutuality as a rule, mediations and good practices. They can partly replace formal regulations of labour market and support the deregulation process(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Botero J. C., Djankov S., La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., The regulation of labor, World Bank, June 2004.
 2. Dobre praktyki 2008: Zbiór zasad czy raczej lista pobożnych życzeń?, Przegląd prasy Ban- kier.pl, 11 kwietnia 2008.
 3. Europejski Kodeks Postępowania dla Mediatorów, http://www.pkpplewiatan.pl/.
 4. Frieske K.W. , Zasada wzajemności: istotne przesłanki deregulacji rynku pracy,[w:] Frieske K. W. (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2003.
 5. Gmurzyńska E., Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym - zastosowanie w Europie i w Polsce, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2006.
 6. Kennedy G., Negocjacje. Jak osiągnąć nową przewagę negocjacyjną, Business Press, Warszawa 1999.
 7. Lissowska M., Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008.
 8. Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 1997.
 9. Nielsen K., Institutional economics, social capital and the negotiated economy - a Scandinavian approach to economic theory, PEKEA Newsletter, July-September 2007, No 11.
 10. O źródłach i znaczeniu Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, Przegląd prasy Bankier.pl, 25 czerwca 2008.
 11. North D. C., Transactions costs, institutions and economic performanc,, An International Center for Economic Growth Publication, ICS Press, San Francisco, California 1992.
 12. Piszko R., Prawo a normy pozaprawne. Typy relacji, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000.
 13. Szumański A., Koncyliacja jako forma rozstrzygania sporów gospodarczych, "Monitor Prawniczy" 1997, nr 2.
 14. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Dz. U. z 1991 r., nr 55, poz. 236.
 15. http://www.bph.pl.
 16. http://www.Solidarnosc.org.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2255
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu