BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jeżowski Piotr
Tytuł
Zawodność rynku w gospodarce komunalnej
Market Failure in the Municipal Economy
Źródło
Ekonomia i Prawo, 2009, t. 5, s. 193-206, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Zawodności rynku, zawodności państwa, etyka zawodowa. Cz. 1
Słowa kluczowe
Zawodność rynku, Gospodarka komunalna, Poziom życia, Rynek usług, Usługi komunalne
Market failure, Public utilities, Living standard, Services market, Communal services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zawodność rynku w gospodarce komunalnej wynika przede wszystkim z nieefektywności rynku związanej z monopolem naturalnym oraz w pewnym zakresie z niepełną informacją i niepewnością oraz efektami zewnętrznymi. Takie czynniki nieefektywności rynku, jak występowanie dóbr publicznych i zawodność praw własności, nie mają tu większego znaczenia. Pewien wpływ na zawodność rynku w tej dziedzinie ma zjawisko niestabilności w związku z wpływem materialnych usług komunalnych nie tylko na poziom życia mieszkańców, lecz także na benefitia loci jednostek osadniczych i lokalną przedsiębiorczość. Celem opracowania jest zarysowanie podstawowych czynników warunkujących zjawiska zawodności rynku w gospodarce komunalnej oraz wskazanie praktycznych skutków tego stanu dla regulacji. Dodatkowo opracowanie podejmuje kwestie charakteru mechanizmu powstawania kosztów w przedsiębiorstwach komunalnych, charakteru świadczonych usług materialnych i problematyki taryfowej jako głównego obszaru regulacji przedsiębiorstw komunalnych. (fragment tekstu)

The aim of this paper is, firstly, to assess the main factors of market failure in the municipal economy and, secondly, to show its practical consequences for the regulatory framework. The municipal market failure follows from market inefficiency connected, mainly with natural monopoly and partially from imperfect information, uncertainty, externalities and instability. The nature of municipal markets is also influenced by a sui generis cost mechanism in network-dependent companies, high barriers of entry and their general profile of services (i.e. social goods, low demand elasticity). Noncompetitive (monopolistic) markets should and must be regulated and the main field of the municipal companies regulation is ratemaking as a rate of return regulation or price-caps regulation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bylka H., Przestrzenny rozkład kosztów układów rozprowadzających wodę, Gaz, "Woda i Technika Sanitarna" 1991, nr 10.
  2. Dziembowski Z., Ekonomika przedsiębiorstwa komunalnego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1983.
  3. Elnaboulsi J., Organization, management and delegation in the French water industry, "Annals of Public and Cooperative Economics" 2001, Vol. 72, No. 4.
  4. Jeżowski P., Restrukturyzacja krajowych monopoli naturalnych w Polsce, [w:] Gospodarka rynkowa a polityka społeczna w Polsce - wyzwania XXI wieku, SGH, Warszawa 1998.
  5. Jeżowski P, Koszty przedsiębiorstw wod-kan, "Wodociągi Kanalizacja" 2007, nr 11.
  6. Jeżowski P., Taryfy wodociągowe i ciepłownicze - instrument ekorozwoju ?, [w:] Ekorozwój w polityce regionalnej, 1.1, red. H. Sasinowski, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2000.
  7. Sztaba S., Kryzys finansowy 2007 w świetle ekonomicznej teorii regulacji, [w:] Nauki spo-łeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych, red. Osiński J., Sztaba S., SGH, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2255
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu