BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chalecka Kinga
Tytuł
Realia wprowadzenia świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych w Polsce
The Realities of the Introduction of Energy Performance Certificates for Buildings and Flats in Poland
Źródło
Ekonomia i Prawo, 2009, t. 5, s. 249-256, bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Zawodności rynku, zawodności państwa, etyka zawodowa. Cz. 1
Słowa kluczowe
Prawo energetyczne, Polityka energetyczna, Budownictwo mieszkaniowe
Energy law, Energy policy, Housing construction
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W istniejącej sytuacji konieczne wydaje się podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie wszelkich niedoskonałości zaproponowanego rozwiązania prawnego. Należy przede wszystkim przeanalizować funkcjonującą metodologię i poprawić zgłoszone przez środowisko budowlane zastrzeżenia i błędy w zakresie dokonywania obliczeń. Dobrze byłoby wrócić do koncepcji klas energetycznych budynków i lokali, dzięki czemu zostałby osiągnięty cel przyjęty w dyrektywie 2002/91/WE - poprawa efektywności energetycznej w gospodarce. Przeprowadzenie powyższych zmian może zaowocować poprawą efektywności energetycznej nowo powstających budynków oraz zwiększeniem zainteresowania termomodernizacją istniejących, ale raczej tylko wśród inwestorów indywidualnych. Dla deweloperów istotniejsze staje się uzyskanie "dobrego" wyniku na świadectwie charakterystyki energetycznej niż poprawy jakości i standardu energetycznego oferowanych mieszkań. (fragment tekstu)

The main objective of this article is to depict the problems connected with the preparation of appropriate legislative acts concerning the drawing up of energy sector performance certificates. The existent regulations, referring to technical characteristics of buildings and construction designs as well as methodology of estimates for energy performance of buildings, are burdened with errors, which can result in huge fines imposed by the European Union (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 13 listopada 2008 r., nr 201, poz. 1238.
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, Dz. U. z dn.13 listopada 2008 r., nr 201, poz. 1240.
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie szczegó-łowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. z dn. 13 listopada 2008 r., nr 201, poz. 1239.
  4. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 19 września 2007 r., Dz. U. z dn. 18.10.2007 r., nr 191, poz. 1373.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2255
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu