BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarosiński Krzysztof
Tytuł
Charakterystyka dochodów własnych budżetów gmin w Polsce w ujęciu przestrzennym w latach 2004-2011
Polish Gminas Budgetary Income: Spatial Analysis (2004-2001)
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 3, s. 27-51, tab., rys., bibliogr. 1 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Rozwój regionalny, Budżet
Public finance, Regional development, Budget
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ramach przedłożonej pracy zaprezentowane zostały wyniki badań dochodów budżetowych gminnych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce obejmujące lata 2004-2011. Opracowanie stanowi część szerzej zakrojonych i przeprowadzonych w latach ubiegłych badań dotyczących zmian w zakresie gospodarki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w odniesieniu do dochodów oraz wydatków budżetowych. Z uwagi na ograniczone możliwości prezentacji wyników w opracowaniu przedstawiono zmiany w poziomie dochodów ogółem oraz dochodów własnych gmin w podziale na zróżnicowane kategorie dochodów Polsce w latach 2004-20111. Nawiązując do głównego nurtu badań, obejmującego gromadzenie materiału źródłowego oraz jego grupowanie pod kątem zastosowania odpowiednich metod analizy, zaprezentowano wyniki badań uzyskanych przy zastoso- waniu zawansowanych metod statystycznych oraz prezentacyjnych.(fragment tekstu)

The paper concentrates on budgetary income of Polish gminas. The text is part of larger study on Polish local government budgetary policies. In the period beginning in 2004 and ending in 2011 no signi† cant shrinking of disparities between regions have been observed and in some cases they have even increased. At the same time income of local government in Poland increased. Main reasons why the disparities persists are twofold: 1. different dynamics of development and 2. different economic foundations. Although the disparities in income between gimans increased, incomes of all gimnas increased at the same time. This allowed for implementation of new local policies which led to new impulses for growth, financed either by gminas or by the EU.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank Danych Lokalnych, GUS, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2013.3.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu