BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zajkowski Robert (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Praktyczne modele funkcjonowania spin-out i spin-off
Applicable Models of Operation for Spin-out and Spin-off Projects
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 65-74, rys.
Słowa kluczowe
Spin-off, Komercjalizacja, Badania i rozwój (B+R)
Spin-off, Commercialization, Research & Development (R+D)
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono kilka sposobów komercjalizacji wyników badań naukowych. Szczegółowo przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące tworzenia i funkcjonowania spółek typu spin-off i spin-out. (fragment tekstu)

The article discusses some model solutions for commercialization of scientific research results. In details it presents core issues of creating and operating spin-off and spin-out projects. Practical expectations of all stakeholders signaled during commercialization processes are presented as well as the proposal for some system solutions making the process of commercialization in Poland more effective. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowski P. F., Przedsiębiorstwa XXI wieku, "Europejski Doradca Samorządowy" kwiecień-czerwiec 2011, nr 2(17).
  2. Głodek P., Powstanie i finansowanie małej firmy technologicznej [w:] P. Głodek, J. Kornecki, J. Ropęga, Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. Wybrane zagadnienia, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2005.
  3. http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,97906,9539233,Sztuczna_kosc_z_Lublina__Problemy__ciagle_problemy .html#ixzz1LS8YHHno z dnia 12.05.2011 r.
  4. http://www.medicus.lublin.pl/index.php?pid=664.
  5. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K. B. Matusiak, PARP, Warszawa, 2005.
  6. Przewodnik. Komercjalizacja B+R dla praktyków, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2010.
  7. Tokarski M., Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce, [w:] Strategie zarządzania mikro- i małymi przedsiębiorstwami. Mikrofirma 2010, (red.) Bielawska, A. Szopa, Zeszyty Naukowe nr 585, Ekonomiczne Problemy Usług nr 50, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
  8. Trzmielek D., S. Byczko, Zagadnienia własności intelektualnej w transferze technologii, PARP, Łódź 2011.
  9. Wissema J. G., Technostarterzy. Dlaczego i jak?, PARP, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu