BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurowska Maria (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia poprzez wykorzystanie kredytu technologicznego
Investments in Innovative Projects Through the Use of Technology Credit
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 85-93, rys., tab.
Słowa kluczowe
Źródła finansowania, Nowe technologie, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Source of financing, High-tech, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie jednego ze źródeł finansowania nowych technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach - kredytu technologicznego. Analizy dla państw europejskich wskazują, że konkurencyjność opiera się w dużej mierze właśnie na tych firmach, dlatego zasługują one na wsparcie. (fragment tekstu)

The article presents one of the sources of financing of new technologies in small and medium-sized enterprises - the technology credit. The ability to create, develop and implement innovation determines companies' competitiveness and market position. Innovations undertaken in enterprises let them survive and provide the possibilities for development. The future belongs to companies open to changes, which perceive them as a normal and necessary course of action. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielawska A., Finanse zagraniczne. Wybrane problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 2. Burnat-Mikosz M., M. Gwizda, M. Kosewska-Kwaśny, Programy pomocowe oraz dotacje UE dla przedsiębiorstw 2007-2013, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2007.
 3. http://dotacjeue.org.pl/, 27 kwietnia 2011 r.
 4. http://www.bgk.com.pl/, 26 kwietnia 2011 r.;
 5. http://www.infopzs.pl, 9 maja 2011 r.
 6. http://www.kredyttechnologiczny.pl/, 26 kwietnia 2011 r.
 7. http://www.pi.gov.pl, 9 maja 2011 r.
 8. Intensywność wsparcia dla tej kategorii wydatków uzależniona jest od województwa, w którym zlokalizowana jest inwestycja, i wielkości przedsiębiorstwa. Udział premii technologicznej w wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych ze środków kredytu technologicznego ustalana jest zgodnie z pułapami określonymi na mapie pomocy regionalnej (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r., Dz. U. nr 190, poz. 1402).
 9. Janasz W., Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, Difin, Warszawa 2005.
 10. Jankowska M., A. Sokół, A. Wicher, Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013. Poradnik małego i średniego przedsiębiorcy, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2008.
 11. Kiełek E., Finansowanie nowych technologii poprzez kredyt technologiczny, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2009, nr 525.
 12. Klonowski D., Innowacyjność sektora MSP w Polsce. Rządowe programy wsparcia a luka finansowa, Ernst & Young Polska, Warszawa 2009.
 13. Mapa przedsiębiorcy 2007-2013 - przewodnik po funduszach europejskich dla przedsiębiorców, Wydawnictwo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
 14. Piałucha M., B. Siuta, Wspieranie procesów innowacyjnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego sp. z o.o., Bydgoszcz 2001.
 15. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006, red. S. Pyciński, A. Żołnierski, Wydawnictwo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007.
 16. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Wydawnictwo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 17. Szymańska A., Fundusze UE dla mikro, małych i średnich firm, Wyd. PLACET, Warszawa 2007.
 18. Wspólna Europa. Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Difin, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu