BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Heffner Krystian (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Gibas Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Poziom metropolitalności wybranych ośrodków w Polsce : znaczenie wag i zmiennych
Level of Metropolisation in Chosen Urban Centers in Poland : Meaning of Scales and Variables
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 293, s. 11-26, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne
Słowa kluczowe
Obszar metropolitalny, Funkcje metropolitalne, Rozwój miasta, Rozwój regionalny
Metropolitan area, Metropolitan Functions, City development, Regional development
Abstrakt
W artykule pt: "Poziom metropolitalności wybranych ośrodków w Polsce. Znaczenie wag i zmiennych " (prof. zw. dr hab. Krystian Heffner, dr Piotr Gibas, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), skoncentrowano się na określeniu poziomu metropolitalności miast szczebla regionalnego i subregionalnego oraz zasięgu obszarów metropolitalnych poziomu regionalnego i subregionalego. Dokonano klasyfikacji regionów na metropolitalne, międzymetropolitalne oraz peryferyjne. Zweryfikowano stabilność otrzymanych wyników pod względem zmiany sposobu doboru zmiennych do badania. (fragment tekstu)

The paper deals with methodology and empirical questions of scales and variables in regional and urban economy research. There are two practical goals - statement of "metropolisation" level of urban centers on regional and sub-regional level in Poland and assessment as far metropolitan areas on regional and sub-regional level fit formal (administrative) regional division (NUTS2). Theoretic goal of the paper is to assess as far final results of spatial division to different regional units depends on the way of variables selection to be examined. There were analyzed an impact of such factors as number of variables and modification of indicators scale method (without weights, weights, with scales depended on distance to all regional and sub-regional centers, with scales depended on the distance to every regional center separately. The functional areas were demarcated on macro-regional, regional and sub-regional level on 30 indicators described 5th dimensions of "metropolisation" level. The calculation was driven on information from Local Data Bank for the year 2010 in the framework of Poland's local administrative units (predominantly). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bańczyk M. (2009), Rankingi metropolii - jaka metodologia? Prezentacja na konferencję "Czy metropolia jest jeszcze miastem?", Uniwersytet Warszawski 29-30 czerwca 2009, Instytut Konkurencyjnej Ekonomii Regionów, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2009, www.iker.org.pl.
 2. Borys T. (2003), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju - badania i implementacja, (w:) Zarządzanie zrównoważonym rozwojem, pod. red. Borys T., Wydawnictwo Ekonomia i Środowiska, Białystok.
 3. Borys T. (2006), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, War-szawa-Białystok.
 4. Domański B. (2007), Metropolitan Areas as 'Switching Points' in the Networks of Relationships. (w:) Metropolises and Metropolitan Areas - Structures, Functions and Role, Marszał T., Zmitrowicz W. (red.), Studia Regionalia, 2007, Vol. 20, s. 23-31.
 5. Eastman J. R. (2001), IDRISI 32 Release 2. Guide to GIS and Image Processing. Vol. 2, Clark Labs Clark University, USA.
 6. Jałowiecki B. (2007), Globalny świat metropolii, EUROREG, Wyd. Naukowe Scholar Warszawa.
 7. Klimska U., Swianiewicz P. (2005), Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce -waniliowe centrum, mozaika przedmieść, Prace Geograficzne tom XX. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Warszawa.
 8. Korol J. (2007), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, (za:) Berttell S., Econometric modelling in the evaloation of regional sustainable development, Menchester University, June 11-13 2003.
 9. Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Markowski T., Marszał T. (2006), Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe. KPZK PAN, Warszawa.
 11. Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa
 12. Pietrzykowski R., Kobus P. (2006), Zastosowanie modyfikacji metody K-średnich w analizie portfe-lowej, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nr 60, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 301-308, http://ekrol.sggw.waw.pl/publikacje/pdfzeszyt_60_2006.pdf.
 13. Sadowska-Snarska C. (2001), Przekształcenia strukturalne w gospodarce jako determinanta rozwoju regionu podlaskiego (w:) Gospodarka Przestrzeń Środowisko, pod. red. Stasiak A, Horodeński R., Sadowska-Snarska C, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 14. Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G. (2008), Obszary metropolitalne w Polsce: Problemy rozwojowe i delimitacja (Diagnoza problemów rozwoju obszarów metropolitalnych i rekomendacja delimitacji obszarów metropolitalnych w Polsce), Raport Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 15. Sokołowski A. (2002), Metody Stosowane w Data Mining, Statsoft Polska, http://www.statsoft.pl/czytelnia/dm/MetodyStosowaneWDM.pdf
 16. Strahl D. (2006), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langengo we Wrocławiu, Wrocław.
 17. Suchecki B (red.). (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 18. Śmilowska T. (1997), Statystyczna analiza poziomu życia ludności Polski w ujęciu przestrzennym. Studia i Prace. Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głowenego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk, Zeszyt 247, Warszawa.
 19. The role, specific situation and potentials of urban areas as nodes in a polycentric development, ESPON Project 1.1.1, Nordregio, Third interim report, Stockholm August 2003.
 20. Turok I., Mykhnenko V. (2006), Resurgent European Cities? Globalization and World Cities Research Network Research Bulletin 216.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu