BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rollnik-Sadowska Ewa (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Zmiany modelu poradnictwa zawodowego w Polsce
Changes of the professional counseling model in Poland
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 161, s. 132-140, rys.
Tytuł własny numeru
Społeczno-ekonomiczne problemy rynku pracy
Słowa kluczowe
Poradnictwo zawodowe
Vocational guidance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem publikacji jest zaprezentowanie obecnych trendów w doradztwie zawodowym w Polsce, które podlega oddziaływaniu ogólnoeuropejskich tendencji zachodzących w polityce społecznej, w tym polityce edukacyjnej czy polityce rynku pracy. (fragment tekstu)

Professional counseling/guidance (in that publication both terms will be used interchangeably) is one of the most crucial elements of the active labour market policy. It can obtain different types - from directive counseling, through dialogical one to liberal counseling. Distinct models of roles of professional counselor exist in the counseling process - who can be the expert, informer, consultant, acquiescent guardian or leseferist, which are strictly connected with the above types of professional counseling. Nowadays, it can be seen the trend of leaving the models of counselor as the expert or informer (where the client is passive), which represent directive counseling. It is assumed that the best model is the liberal leseferism attitude, where the final decision about the choice of life and career path is left to the client. In that model, client-oriented counselor, works on the client's resources and encourages to the self-analysis. Such attitude is presented by Spanish method, which is often used by professional counseling. In the publication, there were presented the main current changes, which have been taking place in the professional guidance in Poland. The separate elements of Polish system of professional counseling was created by changes in the social and economic conditionings on the labour market, changes in the labour supply and demand and also under the influence of global (mainly the European Union) trends, such us popularization of lifelong learning and lifelong guidance. Author in the article concentrates on the model of liberal guidance, where client's resources are treated as a key factor (Spanish method). There is also presented the process attitude toward professional guidance as the career counseling. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Kwiatkowski: Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. PWN, Warszawa 2002, s. 300-301.
  2. A. Paszkowska-Rogacz: Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań. Difin, Warszawa 2009, s. 14-15.
  3. Polityka Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego: aktualne działania. Raport z prac Europejskiej Sieci Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego w latach 2008-2010. Zeszyty informacyjno- metodyczne doradcy zawodowego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2011, z. 49, s. 9.
  4. W. Trzeciak: Tworzenie projektów zawodowych a Indywidualne Plany Działania. W: Doradztwo karier. Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Warszawa 2005, s. 55.
  5. A. Rogozińska-Pawełczyk: Jobcoaching, czyli indywidualne doradztwo zawodowe dla osób w wieku 45+. W: Pracownicy 45+ w naszej firmie. UNDP, Warszawa 2007, s. 35.
  6. A.G. Watts: Przegląd OECD na temat polityki poradnictwa w zakresie kariery zawodowej. Raport o postępie prac. W: Poradnictwo zawodowe na świecie. Refleksje ze Światowej Konferencji Poradnictwa Zawodowego - Warszawa 2002.
  7. Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2003, z. 24, s. 67.
  8. A. Paszkowska-Rogacz: Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2003, s. 7.
  9. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie we współpracy z ekspertami hiszpańskimi w 2000 roku, w ramach projektu PHARE, wdrożył metodę hiszpańską pt. "Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia".
  10. Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia. Zeszyty informacyjno- metodyczne doradcy zawodowego. Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 2002, z. 20, s. 15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu