BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzak Michał Bernard (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Wilk Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Matusik Stanisław (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie)
Tytuł
Analiza migracji wewnętrznych w Polsce z wykorzystaniem przestrzennego modelu grawitacji
Analysis of Internal Migration in Poland with Application of the Gravity Model
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 293, s. 27-37, tab., bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne
Słowa kluczowe
Migracja, Modele ekonometryczne, Rozwój społeczno-gospodarczy, Efekty przestrzenne, Model grawitacji
Migration, Econometric models, Social economic development, Spatial effects, Gravity model
Abstrakt
W części empirycznej opracowania pt: "Analiza migracji wewnętrznych w Polsce z wykorzystaniem przestrzennego modelu grawitacji" (dr Stanisław Matusik, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, dr Michał Pietrzak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Justyna Wilk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), została przeprowadzona analiza migracji wewnętrznych dla 66 polskich podregionów z wykorzystaniem przestrzennego modelu grawitacji. Tradycyjne podejście w interpretacji zjawiska migracji poszerzone zostało o analizę efektów przestrzennych w przepływie ludności, w odniesieniu zarówno do źródła, jak i miejsca docelowego migracji. (fragment tekstu)

The subject of this paper is to consider internal migration phenomena in Poland in the years 2008-2011 with application of the gravity model. The period of time covers world financial and economic crisis which hinders economic growth in Poland and impedes internal migration flows. In the investigation 16 Polish voivodships were considered. The values of migration flows (for a permanent residence), related to inter- and intraregional flows constitute a dependent variable. As explanatory variables GDP per capita and registered unemployment rate, for which separate gravity models were specified, including also geographical distance, were selected. Estimation results provide an evaluation of an intensity and direction influence of explanatory variables on migration phenomena. Voivodships about relatively good economic situation are the centres of population inflow (particularly from neighbouring regions) and their net migration is positive. Territorial mobility of population of poor regions is very low. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson J.E. (1979), A Theoretical Foundation for the Gravity Model, American Economic Review, 69:1, s. 106-116.
 2. Arango J. (2000), Explaining migration: a critical view, International Social Science Journal. Oxford, vol. 52 (165), s. 283-296.
 3. Bunea D. (2012), Modern Gravity Models of Internal Migration. The Case of Romania, Theoretical and Applied Economics, Vol. XIX, No. 4 (569), s. 127-144.
 4. Chojnicki Z. (1966), Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 5. Dańska-Borsiak B. (2007), Migracje międzywojewódzkie ludności a działalność badawczo-rozwojowa w województwach, Wiadomości Statystyczne nr 5 (552), s. 53-66.
 6. Dańska-Borsiak B. (2008), Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego województw w Polsce a wielkość migracji międzywojewódzkich, Taksonomia 15. Klasyfikacja i analiza danych -teoria i zastosowania, PN UE we Wrocławiu nr 7 (1207), s. 364-370.
 7. Fotheringham A. S., O'Kelly M. E. (1989), Spatial Interaction Models: Formulations and Applications, Dordrecht, Kluwer.
 8. Gawryszewski A. (2005), Ludność Polski w XX wieku (Polish population in XX-th century), Instytut Gospodarki i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 9. Grabiński T., Malina A, Wydymus S., Zeliaś A. (1988), Metody statystyki międzynarodowej, PWE, Warszawa.
 10. Greenwood M.J. (1985), Human migration: Theory, models and empirical studies, Journal of Regional Science, vol. 25, s. 521-544.
 11. Holzer J.Z. (2003), Demografia, PWE, Warszawa.
 12. Janicki W. (2006), Analiza migracji wewnętrznych i międzynarodowych na obszarze Unii Europejskiej - razem, czy osobno?, Studia Demograficzne Nr 2/150, s. 66-77'.
 13. Janicki W. (2007), Przegląd teorii migracji ludności (w:) Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, Sectio B, vol. LXII/14, s. 285-304.
 14. Lee E.S. (1966), A theory of migration, Demography, Vol. 3, Issue 1, s. 47-57.
 15. LeSage J.P., Pace R.K. (2008), Spatial economic modeling of origin-destination flows, Journal of Regional Science, vol. 48 (5), s. 941-967.
 16. LeSage J.P, Pace R.K. (2009), Introduction to Spatial Econometrics, CRC Press, New York.
 17. Letouze E., Purser M., Rodriguez F., Cummins M. (2009), Revisiting the Migration-Development Nexus: A Gravity Model Approach, Human Development Research Paper, Vol. 44, UNDP Human Development Reports. Research Paper.
 18. Matusik S. (2005), Migracje wewnętrzne i zagraniczne w gminach województwa małopolskiego w świetle społeczno-ekonomicznych modeli opartych na drzewach decyzyjnych, (w:) A. Orłowski (Ed.), Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych - V, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 208-222.
 19. Ravenstein E.G. (1885), The laws of migration, Journal of the Royal Statistical Society. 46, s. 167-235.
 20. Roy J.R. (2004), Spatial Interaction Modelling: A Regional Science Context, Springer-Verlag, Berlin Heilderberg.
 21. Sen A., Smith T.E. (1995), Gravity models of spatial interaction behavior, Springer, Berlin Heilderberg New York.
 22. Suchecki B. (Ed.) (2010), Ekonometria przestrzenna, C.H. Beck, Warszawa.
 23. Thomas R.W., Huggett R.J. (1980), Modelling in Geography: A Mathematical Approach, Barnes & Noble Books, New Jersey.
 24. Tobler W. (1995), Migration: Ravenstein, Thorntwaite, and beyond, Urban Geography, Vol. 16, No 4, s. 327-343.
 25. Woods R. (1982), Theoretical Population Geography, Longman, London.
 26. Zeliaś A. (1991), Ekonometria przestrzenna, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu