BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojaczek Piotr (Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.), Pachucki Mirosław (Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.)
Tytuł
Specjalne strefy ekonomiczne jako narzędzie wspierające rozwój gospodarczy
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty lokalne i regionalne - współpraca : nauka - biznes - samorząd, 2013, s. 125-144, wykr.,bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy regionów, Inwestycje zagraniczne, Specjalne strefy ekonomiczne, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Regulacje prawne, Projekty inwestycyjne, Inwestycje miejskie, Planowanie strategiczne, Prawo gospodarcze
Economic development of regions, Foreign investment, Special economic zones, Subsidies granted to enteprises, Legal regulations, Investment project, City investments, Strategic planning, Economic law
Abstrakt
Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) są to wyodrębnione, niezamieszkałe części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na których terenie może być prowadzona na szczególnych (określonych w ustawie) zasadach działalność gospodarcza. Strefy te mają już ponad piętnastoletnią historię. W założeniu miały stanowić jeden z istotnych elementów sprzyjających rozwojowi gospodarczemu regionów zagrożonych bezrobociem strukturalnym z powodu załamania tradycyjnych przemysłów oraz głębokiej restrukturyzacji gospodarki. Miały także stanowić zachętę dla zagranicznych inwestorów do inwestowania na terenie naszego kraju. W zasadzie podstawowym adresatem oferty, jaką stanowią ulgi podatkowe, byli i są zagraniczni inwestorzy. Niemniej SSE nigdy nie były zamknięte na polski kapitał, który również korzysta z tej formy pomocy publicznej, a w ostatnich latach zauważalna jest nawet tendencja lokowania w SSE inwestycji inwestorów polskich, małych lub średnich. Zamierzeniem niniejszego opracowania jest przedstawienie specjalnych stref ekonomicznych na tle przepisów regulujących ustrój oraz skrótowy przegląd skutków funkcjonowania SSE dla polskiej gospodarki. W publikacji podjęte zostały również rozważania dotyczące funkcjonowania SSE zarówno w kolejnej perspektywie budżetowej UE, jak i po roku 2020. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dz.U. z 2007 r., nr 42, poz. 274 ze zm.
 2. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2011 r. UOKiK, Warszawa, październik 2012, s. 23.
 3. Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 4. Mikita M. : Podatek CIT a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów UE-8 - wnioski dla Polski. XI Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów, Sopot 2005.
 5. Dz. U. nr 117, poz. 1228 z późn.zm.
 6. Michaliszyn A., Pośniak A. : Specjalne strefy ekonomiczne po 1 maja 2004 roku. Vademecum Głównego Księgowego, http://www.wolterskluwer.pl/.
 7. Dz. Urz. UE L 214
 8. Emerich V. : Reguły konkurencji. W : Prawo gospodarcze Unii Europejskiej. Red. Dauses M., Warszawa 1999.
 9. Postuła I. : Systemy udzielania pomocy publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Studia i Materiały nr 1, Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2005.
 10. Skoczny T. : Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa. W : Prawo Unii Europejskiej. Red. Barcz J., Warszawa 2004.
 11. Pismo z Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 10 stycznia 2005 r., V/II-4/0052-13/04.
 12. Pachucki M., Pioterczak R. : Szczegółowe zasady ustalania wielkości zwolnienia podatkowego z tytułu prowadzenia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. Wolters Kluwer, Polska, wydanie elektroniczne : Vademecum Doradcy Podatkowego, http://www.wolterskluwer.pl
 13. Nadolna B. : Komentarz do ustawy o rachunkowości. Wydanie elektroniczne Lex Polonica Maxima, komentarz do art. 28, http://www.wolterskluwer.pl
 14. Informacja MG o realizacji ustawy o SSE, stan na koniec 2011 r.
 15. Raport Ministra Finansów, http://www.mf.gov.pl.
 16. Pachucki M., Pioterczak R. : Tooling - transfer technologii ze spółek strefowych do podmiotów działających w otoczeniu specjalnych stref ekonomicznych. Wolters Kluwer, wydanie elektroniczne : Vademecum Doradcy Podatkowego, http://www.wolterskluwer.pl
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu