BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzegorzewski Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zyskowność spółdzielni w Polsce oraz możliwość ich rozwoju na przełomie XX i XXI stulecia
The Profitability of Co-operatives in Poland and Opportunity Their Development in the Last Years of the 20th Century and in the First Years the 21th Millenium
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2003, nr 11, s. 159-169, bibliogr.
Słowa kluczowe
Badania ankietowe, Spółdzielnie, Spółdzielczość
Questionnaire survey, Cooperatives, Cooperative movement
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych zrealizowanych w 2001 roku w spółdzielniach związanych z produkcją lub handlem artykułami żywnościowymi działających w miastach oraz w spółdzielniach funkcjonujących na terenach wiejskich. Dobór spółdzielni dokonany został przy zastosowaniu metody celowo-losowej. Jako przedstawiciela spółdzielni prowadzących działalność gospodarczą w miastach wytypowano "Społem" PSS, a jako reprezentantów spółdzielczości wiejskiej wybrano spółdzielnie mleczarskie i spółdzielnie "Samopomoc Chłopska". Jako przedmiot analizy wybrano między innymi, możliwe do pozyskania w drodze sondażu materiały empiryczne zawierające opinie respondentów na temat:
 • zyskowności spółdzielni,
 • możliwości pozyskania przez spółdzielnie środków na cele rozwojowe,
 • regionalizacji sprzedaży dóbr i usług,
 • oceny wpływu wejścia Polski do Unii Europejskiej na ogólną kondycję spółdzielni.


This article includes the prezentation of the results of empirical research, which was conducted among managers of consumers co-operatives ("Społem" PSS), co-operative creameries and "Samopomoc Chłopska" co-operatives and concerned economic situation of those entities. From many important, current problems the co-operatives which are specific organizational-proprietary form of conducting economic activity, have to deal with, the research concentrated only on empirical material which could be obtained through a survey which included opinions about:
 • the profitability of co-operatives,
 • the opportunity to obtain funds for development,
 • regionally oriented sale of goods and services.
(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyka S. (red.), 1999, Badanie koniunktury w spółdzielniach, Katedra Spółdzielczości KZiF SGH, Warszawa.
 2. Grzegorzewski P. (red.), 2000, Badanie koniunktury w spółdzielniach - kontynuacja, Katedra Spółdzielczości KZiF SGH, Warszawa.
 3. Grzegorzewski P., 2001, Badanie koniunktury w spółdzielniach (kontynuacja), Zakład Spółdzielczości, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem KZiF SGH, Warszawa.
 4. Grzegorzewski P. (red.), 2000, Wejście Polski do Unii Europejskiej szansą czy zagrożeniem dla polskich spółdzielni, Katedra Spółdzielczości KZiF SGH, Warszawa.
 5. Grzegorzewski P., 2000, Wejście Polski do Unii Europejskiej szansą czy zagrożeniem dla polskich spółdzielni, Zakład Spółdzielczości, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem KZiF SGH, Warszawa.
 6. Grzegorzewski P., 2002., Wejście Polski do Unii Europejskiej szansą czy zagrożeniem dla polskich spółdzielni, Zakład Spółdzielczości, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem KZiF SGH, Warszawa.
 7. Kondratowicz A., Maciejewski W. (red.), 1996, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, badania empiryczne 1992-1996, Centrum im. Adama Smitha, Warszawa.
 8. Skowronek-Mielczarek A., 2002, Źródła zewnętrznego finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, "Monografie i Opracowania" nr 499, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu