BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ćwierz-Matysiak Barbara
Tytuł
Prawne aspekty transformacji systemowej
Legal Aspects of System Transformation
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1992, nr 633, s. 21-31, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Transformacja systemu gospodarczego w Polsce
Słowa kluczowe
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Przekształcenia systemowe w gospodarce, Gospodarka rynkowa
Systemic transformation, Systemic transformations in the economy, Market economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono tworzenie się i funkcjonowanie gospodarki rynkowej, zwracając szczególną uwagę aspekt prawny.

The author characterizes main directions of evolution of economic legislation. In the part I the way of creating the definite law system of market economy has been presented. As far the system actually existing its essential function reduced itself to the protection of state property. The part II of paper is an evolution of current legislation aiming at the introduction of market mechanism: e.g. privatization law. The paper points out essential defaults of present economic legislation and indicates undertakings which are necessary to eliminate these defaults and leading subsequently to the conformity of economic law with postulates of the so called "law state". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brol J.: Kierunki zmian w kodeksie cywilnym. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1990 nr 5-6.
 2. Ćwierz B.: Osobliwe funkcje prawa w gospodarce socjalistycznej. Wrocław: AE 1988. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 451.
 3. Ćwierz-Matysiak B.: Legislacja decyzji regulacyjnych centrum. W: Narzędzia realizacji decyzji regulacyjnych szczebla centralnego. Wrocław: AE 1990 (maszynopis).
 4. Dziennik Ustaw 1927 nr 25, poz. 195.
 5. Dziennik Ustaw 1988 nr 6, poz. 33.
 6. Dziennik Ustaw 1989 nr 3, poz. 11.
 7. Dziennik Ustaw 1989 nr 75, poz. 444.
 8. Dziennik Ustaw 1990 nr 55, poz. 321.
 9. Dziennik Ustaw 1991 nr 35, poz. 155.
 10. Dziennik Ustaw 1991 nr 51, poz. 297.
 11. Hayek F.A.: Gospodarka planowa a idee panowania prawa. "Ekonomista Polski" 1943 nr 7 (Londyn).
 12. Józefiak C.: Progi i szanse gospodarki. "Życie Gospodarcze" 1990 nr 36.
 13. Lautssch-Bendkowski B.: Mała reforma prawa cywilnego i problemy własności. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1990 nr 8-9.
 14. Łętowski J.: Prawodawstwo w czasach konfliktu. "Państwo i Prawo" 1990 nr 5.
 15. Makatrewicz de Roy A.: Polska droga na Zachód. Wyd. A. Bonarski 1991.
 16. Pańko W.: O prawie własności i jego współczesnych funkcjach. Katowice: Uniwersytet Śląski 1984. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 673.
 17. Pszczółkowski G.: Ordoliberalizm. Społeczno-polityczna i gospodarcza doktryna neoliberalizmu w RFN. Warszawa: PWN 1990.
 18. Stelmachowski A.: Wstęp do teorii prawa cywilnego. Warszawa: PWN 1984.
 19. Wasilewski L.: Ustawa z 1988 r. o działalności gospodarczej. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1989 nr 3.
 20. Wróblewski J.: Z zagadnień pojęcia i ideologii demokratycznego państwa prawnego. "Państwo i Prawo" 1990 nr 6.
 21. Żuławska Cz.: Niektóre prawne i ekonomiczne aspekty prywatyzacji. "Państwo i Prawo" 1991 nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu