BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drobniak Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Projekty strategiczne w miastach - ocena w kategoriach efektywności i skuteczności
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty lokalne i regionalne - współpraca : nauka - biznes - samorząd, 2013, s. 145-158, tab. ,bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Projekty miejskie, Projekty inwestycyjne, Finansowa ocena inwestycji, Ocena efektywności inwestycji, Ocena projektu, Fundusze unijne, Planowanie strategiczne, Inwestycje miejskie, Metodologia oceny efektywności inwestycji
Urban projects, Investment project, Financial assessment of investment, Evaluation of investment efficiency, Project evaluation, EU funds, Strategic planning, City investments, Methodology of efficiency evaluation of investment
Abstrakt
Projekty strategiczne realizowane w miastach w dziedzinie infrastruktury transportowej, naukowo-edukacyjnej, kultury, nowoczesnej gospodarki (np. centra kongresowe, parki technologiczne) generują znaczące wydatki finansowe sektora publicznego. Ocena tego rodzaju przedsięwzięć, m.in. ze względu na skalę zaangażowanych środków, a także oczekiwania stawiane pod ich adresem, powinna odnosić się do zagadnień ekonomiczno-finansowych oraz zagadnień skuteczności. Analizowanie żywotności ekonomicznej i finansowej projektów jako relacji korzyści i kosztów jest bowiem jednym z warunków ich trwałości. Kryterium skuteczności projektu przesądza natomiast o jego sukcesie lub porażce. Obecnie, szczególnie w przypadku polskich miast, ocenę w wymiarze ekonomicznym czy też finansowym traktuje się raczej na zasadzie konieczności wymuszonej regulacjami funduszy europejskich. W przypadkach projektów niefinansowanych ze środków unijnych ocena ekonomiczna projektu czy też ocena jego skuteczności są często w ogóle pomijane. Problem badawczy podjęty w opracowaniu odnosi się do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób oceniać wielkoskalowe projekty miejskie w kontekście kryteriów efektywności i skuteczności. Celem pracy jest zaprezentowanie propozycji metodologii w zakresie oceny ekonomicznej, finansowej i oceny skuteczności projektów strategicznych realizowanych w miastach, umożliwiającej formułowanie rekomendacji na etapie planowania tego rodzaju przedsięwzięć. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Maylor H. : Project Management. Pitman Publishing, London 1996, s. 9.
 2. Artto K.A., Dietrich P.H. : Strategic Business Management Trough Multiple Projects. W : Morris P.W.G., Pinto J.K. : The Wiley Guide to Project, Program & Portfolio Management. Wiley & Sons, New Jersey, 2007, s. 3.
 3. Blaug M. : Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 590.
 4. Layard R., Glaister S. : Cost-benefit Analysis. Cambridge University Press, Cambridge 1999, s. 6.
 5. Drobniak A. : Ocena projektów publicznych z wykorzystaniem analizy kosztów - korzyści. "Gospodarka Narodowa", nr 11-12, SGH, Warszawa 2001, s. 53.
 6. Boardman A.E., Greenberg D.H. i in. : Cost-Benefit Analysis. Concepts and Practice. Prentice Hall, New Jersey 2001, s. 29.
 7. Konieczny J. : Praxiological models. Praxiological Modelling of Systems of Action. W : Praxiological Studies. Polish Contributions to the Science of Efficient Action. Red. Gasparski W., Pszczołowski T., PWN, Warszawa 1983, s. 179.
 8. Pszczołowski T. : A Praxiological Theory of Evaluations. W : Praxiological Studies. Polish Contributions to the Science of Efficient Action. Red. Gasparski W., Pszczołowski T., PWN, Warszawa 1983, s. 106.
 9. Gasparski W. : Comments on the Concept of Efficiency. W : Praxiological Studies. Polish Contributions to the Science of Efficient Action. Red. Gasparski W., Pszczołowski T., PWN, Warszawa 1983, s. 67.
 10. Pearce D.W. : Cost-Benefit Analysis. MacMillan, Bath, Brant 1983, 1996.
 11. Marcinek K. : Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2000.
 12. Drobniak A. : Podstawy oceny efektywności projektów publicznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008.
 13. Guide to cost-benefit analysis on investment project Structural Fund-ERDF, Cohesion Fund and ISPA. Evaluation Unit. DG Regional Policy. European Commission, Brussels 2000.
 14. Grzeszczak T.A. : Metody oceny projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej. Placet, Warszawa 2006.
 15. Zarządzanie projektem europejskim. Red. Trocki M., Grucza B., PWE, Warszawa 2007.
 16. Perkins F.C. : Cost Benefit Analysis Basic Concepts and Applications. MacMillan, Melbourne 1994, s. 327.
 17. The New Programming Period. Monitoring and Evaluation. An Indicative Methodology. European Commission. Directorate General XVI, Brussels 2000, s. 6.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu