BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mosionek-Schweda Magdalena (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Wykorzystanie funduszy unijnych przez polskie regiony w programowaniu 2007-2013
The Absorption of EU Funds by Polish Regions in the 2007-2013 Programming
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 95-106, rys., tab.
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Konwergencja regionalna, Polityka spójności, Decentralizacja, Fundusze pomocowe
EU funds, Regional convergence, Cohesion policy, Decentralization, Subsidiary funds
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Po przystąpieniu do Unii Europejskiej w maju 2004 r. Polska uzyskała dostęp do wszystkich funduszy, w tym funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. W obecnym programowaniu 2007-2013 Polska otrzyma wsparcie w wysokości 67,3 mld euro, z czego około 25% przekazano na poziom wojewódzki i rozdzielono pomiędzy 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Działanie to jest wyrazem realizacji zasady decentralizacji zarządzania funduszami europejskimi przyjętej w ramach polityki spójności w latach 2007-2013. W artykule dokonano oceny słuszności tego podejścia poprzez analizę poziomu wykorzystania przez poszczególne RPO przyznanych środków unijnych. (fragment tekstu)

After accession to the European Union in May 2004, Poland was granted access to all funds, including the Structural Funds and the Cohesion Fund, which are the instruments of EU cohesion policy aiming to compensate for the development of the EU's 271 regions. In the current programming period 2007-2013, the European Union has allocated a record 347.4 billion euro to promote economic growth and job creation in the regions. The biggest beneficiary of this financial support is Poland, which may receive 67.3 billion euro. Nearly 25% of this amount will be received by regions to achieve its growth strategy through the Regional Operational Programmes. The article presents the level of absorption of funds by 16 RPO as of March 31, 2011. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciechoński T., Do Torunia po kasę. Urząd Marszałkowski dotuje firmy spoza regionu, "Gazeta Wyborcza" Toruń, 09.05.2011.
 2. Cohesion Policy 2007-2013: Indicative Financial Allocations (million EUR, current prices), http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/fonds/index_en.htm (20.04.2011).
 3. Czykier-Wierzba D., Finansowanie polityki regionalnej w Unii Europejskiej, Twigger, Warszawa 2003.
 4. Dwornik A., Stan wdrażania RPO 2007-2013, Wydział Monitoringu i Ewaluacji Departamentu Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 5. Eurostat Statistical Books, Europe in figures, Eurostatyearbook 2010.
 6. Hołub J., Firmy z regionu miesiącami czekają na unijne dotacje, "Gazeta Wyborcza" Toruń, 27.04.2011.
 7. Jankowska A., Fundusze Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 8. Kwieciński J., Stan wykorzystania funduszy europejskich, Business Centre Club, Warszawa 2010.
 9. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 10. Polska i jej fundusze, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
 11. Przewodnik po źródłach finansowania z Funduszy Europejskich, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2005.
 12. Regional GDP per inhabitant in 2008, Eurostat newsrelease 28/2.11.
 13. Vademecum Beneficjenta, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na lata 2007-2013, wersja nr 4, Toruń 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu