BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gałuszka Jolanta (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Możliwości zastosowania podatku we współczesnej gospodarce
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. T. 2, 2006, s. 47-63, tab.
Contemporary Issues in Finance, Banking and Insurance : Theory and Practice. T. 2
Słowa kluczowe
System podatkowy, Podatki, Podatek dochodowy, Stawki podatkowe
Tax system, Taxes, Income tax, Tax rates
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie systemu podatkowego Stanów Zjednoczonych, w powiązaniu z funkcjami państwa na płaszczyźnie społeczno-gospodarczej. (fragment tekstu)

Economic world transformations that have been taking place in the world for some dozens years, do occur not only at a higher rate but also at a much larger scale than previously. Among the determinants of particular importance for the present global developments one should distinguish the opening of economies, societies and states, the international and domestic contrasts that result of a rapid acceleration of development, as well as a powerful influence of the tax models and functions of taxes on the directions of changes. This article deals with selected aspects of fiscal policy within the free economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Martin H.P., Schuman H.: Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt, Wrocław 1999, [w:] J. Bielawski: Wpływ globalizacji na wielostronną współpracę gospodarczą, "Sprawy Międzynarodowe" 2000, nr 1, s. 31.
 2. Gimpel J.: U kresu przyszłości. Technologie i schyłek Zachodu, Wrocław 1999 [w:] J. Bielawski: Wpływ globalizacji na wielostronną współpracę gospodarczą, "Sprawy Międzynarodowe" 2000, nr 1.
 3. Kochanowicz J.: Państwo dobrobytu, [w:] Wielka encyklopedia, t. 20 PWN, Warszawa 2004, s. 255-256.
 4. Latoszek E.: Polityka socjalna Unii Europejskiej, Sprawy Międzynarodowe 2000, s. 81.
 5. Bukowski S.: Funkcje podatków w okresie transformacji w Polsce, Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego, s. 24.
 6. Eucken W.: Grundsatze der Wirtschaftspolitik, Tubingen 1960, s. 336.
 7. Samuelsonm P.A., Nardhaus W.D.: Ekonomia, t. 2. PWN, Warszawa 1998, s.189-191.
 8. Głuchowski J.: Państwo opiekuńcze i wolnorynkowe-aspekty podatkowe, [w:] red. J. Nowakowski, J. Ostaszewski: Wybrane zagadnienia teorii oraz praktyki finansów, SGH, Warszawa 2005, s. 115.
 9. Bieńkowski W.: Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, PWN, Warszawa 1995, s.407 i nast.
 10. Rabuschka A.: Od Adama Smitha do bogactwa Ameryki. Centrum im.Adama Smitha, Warszawa 1996, s.7.
 11. The 2001 Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act of 2001. United States Department of The Treasury.
 12. Duties and Function of the Internal Revenue Sernice. United States Department of the Treasury.
 13. Circular A, Agricultural Employer's Tax Guide Department of the treasury. Internal Revenue Service.Rev. January 2005, s. 2 i nast.
 14. The President's Advisory Panel on Federal Tax Reform: America needs a better tax system. Statement by the members of the President's Advisory Panel on Federal Tax Reform.
 15. Department of the treasury. Internal Revenue Service. Tax Benefits for adoption. Publication 968., cat. No 23402 W, s. 4 i nast.
 16. Result Report July 2005. The Departament of the Tresury.
 17. Bridges K.: Property Tax Proposal In Maine, An AARP Poll of Registered Coters, April 2004, s. 4 i nast.
 18. General Explanations of the Administration's Fiscal Year 2006, Revenue Proposal, s. 20 i nast.
 19. Business Expensess. Department of the Treasury. Internal Revenue Service, Cat no 150652, Publication 535.
 20. Statistiques des recetts publiques des pays members de I'OCDE, Paris 2003.
 21. Supplementary Service to European Taxation. International characteristic numbers. IBFD, Amsterdam 2003.
 22. General Explanations of the Administration's Fiscal Year 2006 Revenue Proposal. February 2006. Department of the Treasury.
 23. Bouvier M.: Wprowadzenie do prawa podatkowego I teorii podatku. KiK, Warszawa 2000, s. 169.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu