BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gałuszka Krzysztof (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Stowarzyszenie jako forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego
Association as a Form of the Local Government Cooperation
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. T. 2, 2006, s. 65-74
Contemporary Issues in Finance, Banking and Insurance : Theory and Practice. T. 2
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Stowarzyszenia, Współpraca regionalna
Local government, Associations, Regional cooperation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie jednej z form współpracy jednostek samorządu terytorialnego, jaką jest stowarzyszenie. (fragment tekstu)

Advancing globalization of particular aspects of public life, results both in intensified competition among different entities and more dynamic establishment of cooperative contacts. It also refers to public sphere, especially to regional and local governments. There is a large variety of different forms, in which local governments can cooperate. The most universal one is association. This form enables cooperation not only among domestic entities but also includes cooperation with foreign governments. These associations can neither execute public administration nor constitute imperative acts. Nevertheless, they are institutionalized entity which can coordinate action, set goals and determine their hierarchy, and what's more, harmonize actions. The operations of the government associations boost the efficiency of the authorities' performance and rationalize public expenditure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Furmankiewicz M.: Funkcjonalno-przestrzenne sieci współpracy samorządów lokalnych, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 1.
 2. Gałuszka K.: Decentralizacja systemu finansów publicznych a wielkość jednostki samorządu terytorialnego, [w:] red. L. Patrzałek: Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań-Wrocław 2004, s. 95-110.
 3. Gałuszka K.: Lokalny samorząd terytorialny a instytucjonalizacja polityki rozwoju podregionów, [w:] red. L. Kozioł: Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym, materiały konferencyjne, Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów 2005, s. 69-78.
 4. Kaczmarek T.: Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005, s. 235.
 5. Chmielnicki P.: Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, s. 118-121.
 6. Szewc A., Jeż G., Pławecki Z.: Samorząd gminny, Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005, s. Warszawa 2005, s. 515-519.
 7. Dolnicki B. (red.).: Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2005, s. 453-456.
 8. Chmielnicki P. (red.).: Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 419-421 oraz 459-464.
 9. Chmielnicki P. (red.).: Komentarz do ustawy o samorządzie województwa, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 93-97.
 10. Wyporska J.: Związki, porozumienia i stowarzyszenia samorządu gminnego, [w:] red. J.P. Tarna: Samorząd terytorialny w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002, s. 155.
 11. Suski P.: Stowarzyszenia i fundacje, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 186-193.
 12. Ceglarski A.: Organizacje pożytku publicznego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 14.
 13. Mikołajczyk A.: Podstawowe pojęcia, [w:] red. Z. Brodecki: Regiony, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 209.
 14. Mikołajczyk A.: Międzynarodowa współpraca regionów i współpraca transgraniczna, [w:] red. Z. Brodecki: Regiony, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 406-412.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu