BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalska-Dudek Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Pojęcie, rodzaje i motywy lojalności klientów przedsiębiorstw turystycznych
Notion, Types and Motives of Loyalty of Tourist Enterprises Clients
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 304, s. 191-202, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka turystyczna w regionie : rynek turystyczny - współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju
Słowa kluczowe
Lojalność, Turystyka, Klient
Loyalty, Tourism, Customer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty lojalności, a także wykazanie dualności tego pojęcia, przejawiającej się w ujęciach afektywnym oraz behawioralnym. W drugiej części opracowania omówione zostały rodzaje, obiekty oraz motywy lojalności klientów, z uwzględnieniem specyfiki zachowań nabywców na rynku turystycznym. Artykuł stanowi próbę przeniesienia problematyki lojalności klientów na obszar gospodarki turystycznej. Na podstawie literatury dotyczącej zachowań konsumenckich oraz szeroko rozumianej problematyki lojalności sformułowane zostały odniesienia i porównania do zachowań nabywców na rynku turystycznym oraz specyfiki rynku turystycznego. Podjęto również próbę implementacji istniejących koncepcji na grunt gospodarki turystycznej (np. sformułowanie definicji lojalności klientów przedsiębiorstw turystycznych, analiza postaw klientów firm turystycznych dla każdej z 4 kategorii lojalności, według afektywnobehawioralnej klasyfikacji lojalności, czy charakterystyka obiektów lojalności klientów przedsiębiorstw na rynku turystycznym), które stanowią wkład własny wpisujący się w postawiony w artykule problem badawczy.(abstrakt oryginalny)

The hereby paper presents the issue of loyalty and indicates the need of perceiving it both in an affective and behavioral approach. Then it shows types, objectives and motives of customer loyalty taking into account the essentials of functioning of travel enterprises and client behaviour on tourism market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bass F.M., The Theory of Stochastic Preference and Brand Switching, "Journal of Marketing Research" 1974, no. 11 (1).
 2. Brzozowska-Woś M. (red.), Marketing. Ujęcie relacyjne, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2010.
 3. Cichosz M., Lojalność klienta wobec firmy, "Marketing i Rynek" 2003, nr 8.
 4. Dick A.S., Basu K., Customer Loyalty: Toward an Integrated Conceptual Framework, "Journal of the Academy of Marketing Science" 1999, no. 2 (22).
 5. Dorotic M., Bijmolt T.H.A., Verhoef P.C., Loyalty Programmes: Current Knowledge and Research Directions, "International Journal of Management Reviews" 2012, vol. 14.
 6. Fuller B.A.G., Historia filozofii, t. I-II, PWN, Warszawa 1967.
 7. Griffin J., Customer Loyalty. How to Earn It. How to Keep It, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1997.
 8. Hill N., Alexander J., Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 9. Jacoby J., Chestnut R.W., Brand Loyalty: Measurement and Management, John Wiley & Sons, New York 1978.
 10. Jacoby J.D., Speller D., Kohn C., Brand Choice Behavior as a Function of Information Load, "Journal of Marketing Research" 1974, no. 11 (1).
 11. Karolak J., Internet siecią lojalnych klientów, "Modern Marketing" 2001, nr 10.
 12. Kienzler I., Leksykon marketingu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 13. Kwiatek P., Programy lojalnościowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 14. Leksykon marketingu, red. J. Altkorn, T. Kramer, PWE, Warszawa 1998.
 15. O'Malley L., Can Loyalty Schemes Really Built Loyalty?, "Marketing Inteligence& Planning" 1998, no. 1 (16).
 16. Oliver R.L., Cognitive, Affective, and Attribute Bases of the Satisfaction Response, "Journal of Consumer Research" 1993, no. 3 (20).
 17. Oliver R.L., Whence Consumer Loyalty?, "Journal of Marketing" 1999, no. 63 (4).
 18. Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i zastosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 19. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2003.
 20. Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, PWN, Warszawa 1980.
 21. Storbacka K., Lehtinen J.R., Sztuka budowania trwałych związków z klientami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 22. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I-II, PWN, Warszawa 1958.
 23. Uncles M.D., Dowling G.D., Hammond K., Customer Loyalty and Customer Loyalty Programs, "Journal of Consumer Marketing" 2003, no. 20 (4).
 24. Urban W., Siemieniako D., Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar, PWN, Warszawa 2008.
 25. Verhoef P.C., Langerak F.L., Donkers B., Understanding Brand and Dealer Retention in the New Car Market: The Moderating Role of Brand Tier, "Journal of Retailing" 2007, no. 83 (1).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu