BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czech Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Znaczenie surowców energetycznych w gospodarce światowej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Gospodarka światowa w XXI wieku - mechanizmy i sprzężenia, 2013, s. 127 - 147, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka światowa, Surowce energetyczne
World economy, Energy raw materials
Abstrakt
Niniejszy rozdział ma stanowić przyczynek do spojrzenia na problemy wiążące się z surowcami energetycznymi w gospodarce światowej. Głównym celem rozdziału jest analiza źródeł i konsekwencji kryzysów energetycznych z uwzględnieniem cen surowców energetycznych i obszarów niepewności mających wpływ na światowy rynek energii. Przedmiotem analizy stała się również aktualna sytuacja energetyczna w gospodarce światowej, która nie tylko uwzględnia znaczenie podstawowych i strategicznych surowców energetycznych, tj. ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla kamiennego, ale także obejmuje niestabilność polityczną i gospodarczą bezpieczeństwa energetycznego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. F. Umbach: German Debates on Energy Security and Impacts on Germany's 2007 EU Presidency. W: A. Marquina: Energy Security: Visions from Asia and Europe. Palgrave Macmillan, Basingstoke 2008, s. 1.
 2. M. Meidan: Perceptions and Misperceptions of Energy Supply Security in Europe and the "China Factor". W: A. Marquina: Energy Security. Visions from Asia and Europe. Palgrave Macmillan, Basingstoke 2008, s. 34.
 3. R. Fouquet: A Brief History of Energy. W: J. Evans, L.C. Hunt: International Handbook on the Economics of Energy. Edward Elgar, Cheltenham 2009, s. 9.
 4. W. Szymański: Niepewność i niestabilność gospodarcza - gwałtowny wzrost i co dalej? Difin, Warszawa 2011, s. 156-157.
 5. K. Kuciński: Istota kryzysu energetycznego. W: Energia w czasach kryzysu. Red. K. Kuciński. Difin, Warszawa 2006, s. 29.
 6. J. Chevalier: The New Energy Crisis. W: The New Energy Crisis: Climate, Economics and Geopolitics. Red. J. Chevalier. Palgrave Macmillan, Basingstoke 2009, s. 16.
 7. End-Use Petroleum Product Prices and Average Crude Oil Import Costs. IEA, March 2012.
 8. S. Arnold, A. Markandya, A. Hunt: Estimating Historical Energy Security Costs. "Centre for European Policy Studies" 2009, No. 184, s. 1.
 9. B. Trzcińska: Surowce energetyczne. W: Energia w czasach kryzysu. Red. K. Kuciński, s. 41.
 10. Dyrektywa rady 75/339/EWG z dnia 20.05.1975 r. zobowiązująca państwa członkowskie do obowiązku utrzymania minimalnych zapasów paliw kopalnianych w elektrociepłowniach. Dz.Urz. WE L 153/35.
 11. Dyrektywa Rady 75/404/EWG z dnia 13.02.1975 r. w sprawie ograniczenia wykorzystania gazu ziemnego w elektrowniach. Dz.Urz. WE L 178/24, uchylona dyrektywą Rady 91/148 EWG z dnia 15.03.1991 r. Dz.Urz. WE L 75/52.
 12. Dyrektywa Rady 75/405/EWG z dnia 14.04.1975 r. w sprawie ograniczenia wykorzystania produktów ropopochodnych w elektrowniach. Dz.Urz. WE L 178/26.
 13. D. Helm: The New Energy Paradigm. W: The New Energy Paradigm. Red. D. Helm. Oxford University Press, New York 2007, s. 9-10.
 14. M. Kaczmarski: Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 61.
 15. A. McKillop: Price Signals and Global Energy Transition. W: The Final Energy Crisis. Red. A. McKillop, S. Newman. Pluto Press, London 2005, s. 248-249.
 16. P. Ruschmann: Energy Policy. Chelsea House, New York 2009, s. 66.
 17. O. Miles: Libya. W: Emerging Threats to Energy Security and Stability. Red. H. McPherson, W. Wood, D. Robinson. Springer, London 2004, s. 135.
 18. Talley I.: Oil May Be Leaking at Rate of 25.000 Barrels a day in Gulf. :The Wall Street Journal" z 30.04.2010.
 19. Ananienkow A.: Gazprom stawia na technologię, wzrost wydobycia, rozwój. Klimat dla Inwestorów? "Energia". http://gigawat.info/archiwum/article/articleview/329/1/37.html
 20. J.M. Godzimirski: Pipelines and Identities: Current European Debate on Energy Security Shtokman and NEGP Case. W: Energy and Conflict Prevention. red. G. Austin, M. Schellekens-Gaiffe. Gidlunds förlag. Hedemora 2007. s. 162.
 21. Pirani S., Stern J., Yafimava K.: The Russo-Ukrainian Gas Dispute of January 2009. A Comprehensive Assesment. Oxford Institute for Energy Studies, February 2009. http://www.oxfordenergy.org/pdfs/NG27.pdf
 22. B. Molo: Polityka bezpieczeństwa energetycznego Federacji Rosyjskiej. W: Międzynarodowe bezpieczeństwo enetgetyczne w XXI wieku. Red. E. Cziomera. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008, s.100-105.
 23. Nord Stream. http://www.nord-stream.com/en/
 24. South Stream. http://south-stream.info/?L=1
 25. U. Lorenz: Rynki węgla energetycznego w dobie kryzysu gospodarczego. "Polityka energetyczna" 2009, t.12, z. 2/2, s/ 345.
 26. Sytuacja Energetyczna w Polsce. Krajowy Bilans Energetyczny. ARE S.A., Warszawa 2000-2010.
 27. BP Statistical Review of World Energy. June 2011.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu