BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guzik Bogusław (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Statystyczne metody szacowania atrakcyjności lokalizacji mieszkań
Statistical Methods for Estimating the Attractiveness of Apartments Location
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2008, nr 1, s. 233-250, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Nieruchomości mieszkaniowe, Rynek nieruchomości, Wycena nieruchomości, Wartość nieruchomości, Estymacja
Real estate, Real estate housing, Real estate market, Real estate valuation, Real estate’s value, Estimation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono i zaprezentowano na dużym przykładzie empirycznym (ponad 400 obserwacji) trzy zasadnicze podejścia do szacowania atrakcyjności lokalizacji nieruchomości. Pierwsze (statystyczne) polega na obliczeniu średnich cen nieruchomości lub średnich cen za m2. Drugie (ekonometryczne) wykorzystuje wieloczynnikowe modele ekonometryczne dla cen nieruchomości. Wśród czynników oprócz czynników lokalizacyjnych znajdują się inne atrybuty nieruchomości: stan techniczny, powierzchnia, typ itp. Trzecie podejście, które nazwano multiplikacją ceny minimalnej, wychodzi z podobnych co wieloczynnikowe modele ekonometryczne przesłanek. Cena uzależniona jest od wielu czynników i jest szacowana jako iloczyn ceny minimalnej przez czynnik wynikający z atrybutów nieruchomości, w szczególności z atrybutów lokalizacyjnych. Najlepsze wyniki uzyskano za pomocą podejścia ekonometrycznego. (abstrakt oryginalny)

The article presents three fundamental approaches (with empirical example based on more than 400 observations) of estimation of the apartments location attractiveness. First one (statistical) is based on average prices of property or average prices of m2. Second one (econometric) uses multidimensional econometric models for the property prices. The variables in such models concern both location and other property attributes: technical condition, apartments area, etc. Third approach, which is called the multiplication of minimal price is similar to the econometric approach. The price depends on many factors and it is estimated as a product of the minimal price and one of the variables mentioned above (especially location variables). The best results of the empirical example were obtained using the econometric approach. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Wycena nieruchomości, Warszawa 2005 nr 51.
  2. Chromińska M., Ignatczyk W., Statystyka. Teoria i zastosowanie, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 2004.
  3. Guzik B., Ekonometria, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005.
  4. Hozer J., Zwolankowska M., Kokot S. , Kuźmiński W., Wykorzystanie nieklasycznych modeli ekonometrycznych w szacowaniu wartości nieruchomości gruntowych, "Przegląd Statystyczny", Warszawa 2000, nr 1/2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu