BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dach Zofia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Wpływ polityki zabezpieczenia społecznego na procesy demograficzne w wybranych krajach kapitalistycznych
Effect of the Social Security Policy on the Demographic Processes in Selected Capitalist Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991, nr 346, s. 85-100
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu ekonomii politycznej
Słowa kluczowe
Zabezpieczenie społeczne, Procesy demograficzne, Małżeństwo, Rozwody
Social security system, Demographic process, Marriage, Divorces
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wpływ polityki zabezpieczenia społecznego na: dzietność, zawieranie małżeństw, rozwody. W zakresie stosowanej polityki zabezpieczenia społecznego ograniczono się do tych programów, które są najczęściej stosowane jak: zasiłki dla dzieci, zasiłki pomocy społecznej, zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki dla niezdolnych do pracy oraz emerytury i renty.

The policy of social security is closely bound up with population policy the main interest of which is the family demography. The aim of the present paper is to review - basing on the available literature - the problems which the social security policy and the family demography encounter. Considering the family demography three demographic processes are mentioned: planning of parenthood, contracting marriage, and divorcing. As regards the actual policy of social security it is confined in the paper to the programmes that are most often used. They are, among others, the children's allowance, welfare payments, unemployment benefit, unemployable benefit, old age pension, and disability pension. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. P. Rozendal, H. Moors, F. Leeuw, The population problem in the eighties: opinions on public policy, NIDI - publikaties 1985, no 6, Voorburg.
 2. A. Janssen, K. Vermunt, A job or a child, 1983, Tilburg University.
 3. B. Lory, Changes in European family policies, in: J. Aldous and W. Dumon, The politics and programs of family policy, 1980, Leuven University Press.
 4. B. Madison, Canadian family allowances and their major social implications, "Journal of Mariage and the Family" 1964, no 26.
 5. R. Moffit, The effect of government transfer income on fertility, New Brunswick, 1980.
 6. D. Wolf, Changes in household size and composition due to financial incentives, "Journal of Human Resources" 1984, no 19.
 7. Ekert-Jaffe, Effets et limites des aides financieres aux familles: deux examples, Paper IDSSP-Conference, june 1985, Florence.
 8. Z. Dach, Metody i skuteczność oddziaływania polityki pronatalistycznej w europejskich krajach RWPG, w: Aktywność zawodowa kobiet w krajach socjalistycznych, "Zeszyty Naukowe" AE, Seria specjalna: Monografie, nr 45, Kraków 1980, rozdz. V, pkt 1.1.
 9. B. Nugent, The old - age security motive for fertility, "Population and Development Review" 1985, no 11.
 10. N. Sanchez, Old - age security and fertility: two new tests, Worcester, MA, 1984.
 11. R.A. Easterlin, Socio - economic implications of recent twists in agę structure, "Demography" 1978, no 15.
 12. J.F. Ermisch, The relevance of the "Easterlin Hypotesis" and the "New Home Economics" to fertility movements in Great Britain, "Population Studies" 1979, no 33.
 13. F. Van Loon, K. Pauwels, Arbeitslosigkeit und Kinderwunsch,"Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaf t" 1983, no 9.
 14. R. Repetto, The interaction of fertility and the size distribution of income, "Journal of Development Studies" 1978, no 14.
 15. C.R. Winegarden, A simultaneous - equations model of population growth and income distribution, "Applied Economics" 1978, no 10.
 16. S. Bahr, The effects of welfare on marital stability and remarriage, "Journal of Marriage and Family" 1979, no 41.
 17. Van den Akker, Welfare state, social security and primary relations, Tilburg, 1984, IVA.
 18. F. Santos, The economics of marital status, New York 1975, Columbia University Press.
 19. W. Wolf, Mac Donald, The earnings of men and remarriage, "Demography" 1979, no 16.
 20. L.P. Groeneveld, M. Hannan, The effects of negative income tax programs on marital dissolution, "Journal of Human Resources" 1980, no 15.
 21. O. Moles, Public welfare payments and marital dissolution: a review of recent studies, New York: Basic Books, 1979.
 22. A. Aarts, The importance of the General Public Assistance Act for the practise of divorce, Nijmegen, Catholic University, 1984.
 23. F. Mott, S. Moore, The socio-economic determinants and short-run consequences of marital disruption, Washington, DC, 1977, Population Association of America.
 24. J. Bishop, Jobs, cash transfers and marital stability, "Journal of Human Resources" 1980, no 15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu