BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalski Aleksander (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Tytuł
Pojęcie i podstawowa charakterystyka produkcji niematerialnej
The Notion and the Basic Characterization of Inmaterial Production
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991, nr 346, s. 115-126, rys.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu ekonomii politycznej
Słowa kluczowe
Produkcja, Teoria ekonomii, Zasoby niematerialne
Production, Economic theory, Intangible assets
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono problem zagadnienia produkcji niematerialnej oraz wyłonienia z wielu propozycji takiej charakterystyki, która najbardziej będzie odzwierciedlać jej istotę.

The paper deals with the problems of the inmaterial sphere. First, the notion of the inmaterial production is specified and confined to such fields as culture, education, science, and health. Then, the characterization of the inmaterial production is carried out. The author presents the criteria established to separate this production from the total of the economic processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Marks, Teorie wartości dodatkowej, cz. I, KiW, Warszawa 1959, s. 431, 432.
 2. B. Kofman, Proizwoditelnyj trud, Leningrad 1929, cyt. za C. Niewadzim, Zagadnienie usług w teorii ekonomii. PWN, Warszawa 1979, s.164.
 3. E. M Agababijan, Ekonomiczeskije osnowy wozproizwodstwa niematerialnych błag pri socjalizmie, Nauka, Moskwa 1983.
 4. W. Krzyżanowski, Teoria produkcji usług, Wyd. Kazimierza Rutkowskiego, Warszawa-Łódź 1947.
 5. C. Niewadzi, Usługi w gospodarce narodowej, PWE, Warszawa 1975, s. 33.
 6. W. Rutkowski, Sfera nieprodukcyjna a ekonomia polityczna w: Ekonomia polityczna wobec problemów współczesności, KiW, Warszawa 1984, s. 140.
 7. F. Hirsch., Social Limits do Growth, London 1977, s. 46.
 8. S. Kuznets, Wzrost gospodarczy narodów, PWE, Warszawa 1976, s. 14 i nast.
 9. W. Rutkowski, Sfera nieprodukcyjna a ekonomia, s. 140.
 10. A. Kowalski, S. Lis, Stan dyskusji o pracy produkcyjnej, Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe, 1976, nr 25.
 11. M. W. Sołodkow, T. R. Poliakowa, Ł. N. Owsiannikow, Teoreticzeskije problemy usług i nieproizwodstwiennoj sfery pri socjalizmie. Izd. Moskowskowo Uniwersiteta, Moskwa 1972.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu