BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strihafka Maria (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Tytuł
Uwagi na temat tendencji petryfikacyjnej struktury gospodarczej Polski
Petrificative Trend of the Economic Structure of Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991, nr 346, s. 127-147, tabl.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu ekonomii politycznej
Słowa kluczowe
Struktura gospodarcza, Struktura zatrudnienia, Dochód narodowy, Gospodarka
Economic structure, Employment structure, National income, Economy
Uwagi
rez., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W artykule przedstawiono zasadniczą przyczynę utraty struktury naszej gospodarki oraz wpływu spetryfikowanej struktury na takie wskaźniki, charakteryzujące efektywność gospodarowania jak: wydajność pracy, produktywność środków trwałych, materiało i energochłonność produkcji.

The petrificative trend of the economic structure is one of the important factors unfavourably influencing the effectiveness of management and, at the same time, the dynamization of the socio-economic development. The above mentioned structure was characteristic of the economic structure of Poland. That is why the chief interests of the author are the statistical illustration of that inclination and the presentation of the main reason for the consolidation of the structure of polish economy, as well as the effect of the petrificated structure on the indices characteristic of the effectiveness of management, such as productivity of labour, productivity of fixed assets, material consumption and energy consumption in production. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Listkiewicz red., Struktura produkcji przemysłowej. Metody badania i kierunki zmian, PWE, Warszawa 1977, s. 69-70.
  2. B. Minc, O tempie wzrostu produkcji środków wytwórczości. "Ekonomista" 1954 nr 1.
  3. B. Minc, Tempo wzrostu produkcji środków spożycia. "Ekonomista" 1954 nr 2.
  4. O. Lange, Teoria reprodukcji i akumulacji, Warszawa 1961.
  5. M. Kalecki, Zarys teorii wzrostu gospodarki socjalistycznej, Warszawa 1968.
  6. W. Baka, Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w latach 1981-1985, KiW, Warszawa 1980, s. 88-92.
  7. Z. Bolkowska, Wykorzystanie zasobów materiałowych 1987 r., "Gospodarka Materiałowa" 1988, nr 15-16.
  8. A. Szpilewicz, Diagnoza i terapia, "Życie Gospodarcze" 1987, nr 16.
  9. St. Pasierb, Jak długo racjonalizacja zużycia energii pozostanie tylko szansą?, "Życie Gospodarcze" 1988, nr 18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu