BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziółkowska-Weiss Kamila (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Oferta Kraków Airport w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy : przykład zmian w infrastrukturze transportowej - implikacje dla rozwoju turystyki
The Role of the Krakow Airport in the Development of a Knowledge-based Economy : an example of Changes in the Transport Infrastructure - Implications for the Development of Tourism
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2013, nr 24, s. 91-105, ryc., tab., bibliogr. 22 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy rozwoju usług turystycznych = The Selected Problems of Tourism Industry Development
Słowa kluczowe
Rozwój turystyki, Porty lotnicze, Infrastruktura techniczna portów lotniczych
Tourism development, Airports, Airports technical infrastructure
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice
Abstrakt
Dzięki rozwojowi techniki nastąpił szybki rozwój transportu lotniczego w XX w., co spowodowało wzrost mobilności społeczeństwa, ułatwiło i przyspieszyło zmianę miejsca pobytu. Postęp ten wywołał wzrost liczby samolotów i linii lotniczych, zwiększył dostępność, szybkość, komfort przelotu, bezpieczeństwo podróży oraz obniżenie kosztów. Budowa nowych regionalnych lotnisk i modernizacja istniejących skraca czas podróży i wydłuża wypoczynek. Rozwój portów lotniczych pociąga za sobą powstawanie wielu obiektów towarzyszących, świadczących usługi pasażerom. Kraków Airport to drugie co do wielkości lotnisko w Polsce. Jest skomunikowane z 90 miastami w 28 krajach. Rocznie obsługuje około 3 milionów pasażerów. W pierwszym półroczu 2012 roku na krakowskim lotnisku obsłużono 1 606 861 osób. Jest to wynik o 18% lepszy niż w pierwszym półroczu 2011 roku. Celem artykułu jest pokazanie - na przykładzie lotniska Kraków Airport - jak zmieniało się znaczenie i funkcje lotnisk regionalnych w Polsce i jak obecne zmiany w infrastrukturze transportu lotniczego mogą przyczynić się do rozwoju turystyki. Celem artykułu jest także przedstawienie liczby pasażerów korzystających z lotniska, aktualnych kierunków połączeń krajowych, europejskich oraz czarterowych. Lotnisko w Balicach ukazane zostanie na tle innych polskich portów regionalnych. Prezentacja obejmie również prognozy i plany rozbudowy. W podsumowaniu znajdzie się omówienie implikacji dla rozwoju turystyki. (abstrakt oryginalny)

Thanks to the development of technology, the twentieth century witnessed a rapid increase in the mobility of society: it facilitated and made changing the place of stay faster. This progress brought about the increase in the number of airplanes and airlines, increased the availability, speed, comfort and safety of journeys, and also caused the decrease in costs. Building new regional airports and mod ernizing the already existing ones shortens the time of journeys and lengthens the relaxation time. The development of airports makes many accompanying traveller facilities come to existence as well. The Kraków Airport airport is the second biggest airport in Poland. It's connected to 90 cities in 28 countries. It serves about 3 million passengers annually. In the first six months of 2012, 1,606,861 passengers were served by the Kraków Airport. It's 18% more than in the first six months of 2011. The purpose of the article is to show - on the example of the Kraków Airport - how the meaning and functions of regional airports in Poland, as well as the current changes in the infrastructure of airborne transport, can add onto the development of tourism. This article also shows the number of passengers using the airport, the current directions of national, European and charter connections. The airport in Balice is described in comparison to other Polish regional ports and the prognoses for the future and the plans to expand of the depicted airport will be mentioned. In the summary, the implications for the development of tourism are shown. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak, W. (2000). Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Albis.
 2. Chądzyński, W. (2006). Wędrówki po Dolnym Śląsku i jego stolicy. Wrocław: Wydawnictwo I-Bis.
 3. Creaton, S. (2004). How a Small Irish Airline Conquered Europe. London: Aurum Press.
 4. Dziedzic, T. (2009). Rynek lotniczy 2006 (dodatek do "Wiadomości Turystycznych"). Warszawa: Instytut Turystyki.
 5. Grzywacz, W., Wojewódzka-Król, K., Rydzykowski, W. (red.). (2003). Polityka transportowa. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 6. Milewski, D. (2008). Przewozy turystyczne. W: A. Panasiuk (red.). Gospodarka turystyczna. Warszawa: PWN, 147-163.
 7. Pawlusińki, R. (2007). Transport w turystyce. W: W. Kurek (red.). Turystyka. Warszawa: PWN, 169- 175.
 8. Rettinger, R., Staszak, P. (2010). Europejskie połączenia lotnicze głównych regionów turystycznych Azji Południowo-Wschodniej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 462-470.
 9. Ruciński, A. (2006). Transport lotniczy. W: W. Rydzykowski, K. Wojewódzka-Król (red.). Transport. Warszawa: PWN.
 10. Rydzykowski, W., Wojewódzka-Król, K. (red.) (2009). Transport. Warszawa: PWN.
 11. Wójtowicz, M. (2005). Rozwój międzynarodowych powiązań lotniczych głównych polskich metropolii. W: Biuletyn KPZK PAN, Warszawa, 222.
 12. Strona internetowa Urzędu Lotnictwa Cywilnego: www.ulc.gov.pl (dostęp 31.12.2012)
 13. http://www.krakowairport.pl/ (dostęp 28.12.2012)
 14. www.ulc.gov.pl (dostęp 14.11.2012)
 15. www.iata.org (dostęp 14.11.2012)
 16. www.icao.int (dostęp 23.11.2012)
 17. www.airlinequality.com (dostęp 29.12.2012)
 18. www.rynekpodrozy.com (dostęp 14.11.2012)
 19. www.pansa.pl (dostęp 23.11.2012)
 20. www.spedycje.pl (dostęp 14.11.2012)
 21. www.transtats.bts.gov (dostęp 30.12.2012)
 22. www.faa.gov (dostęp 30.12.2012)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu