BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dubiński Łukasz
Tytuł
Niedozwolona reklama leków
Prohibited Advertising of Medicinal Products
Źródło
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 9, s. 169-177, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Prawo farmaceutyczne, Reklama, Leki
Pharmaceutical law, Advertising, Medications
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego tekstu jest przedstawienie punktów spornych pomiędzy reklamodawcami a Głównym Inspektorem Farmaceutycznym (dalej GIF)8 na tle interpretacji wybranych zakazów reklamowych. Mówiąc o zakazach dotyczących zasad prowadzenia reklamy produktów leczniczych, przyjęto jako punkt odniesienia odpowiednio art. 53-58 ustawy PF. Posługując się propozycją podziału przedmiotowych zakazów przedstawioną przez M. Świerczyńskiego9 zauważmy, iż część powołanych przepisów odnosi się do reklamy leku jako takiej bez względu na jej odbiorcę (art. 53 i 56 ustawy PF), natomiast w pozostałym zakresie zakazy te dotyczą odpowiednio reklam kierowanych do tzw. specjalistów (tj. głównie lekarzy - art. 54 i 58 ustawy PF) albo do tzw. publicznej wiadomości (art. 55 i 57 ustawy PF)10. W tym miejscu należy przypomnieć, iż podział na reklamę kierowaną do specjalistów oraz przeznaczoną do powszechnego odbioru wynika z założenia ustawodawcy, iż przeciętny nabywca leków ze względu na brak wiedzy farmakologicznej nie jest w stanie dokonać właściwego wyboru medykamentu (w szczególności w przypadku "cięższych" chorób). Z tej perspektywy najciekawszy wydaje się zakaz dotyczący przedmiotu przekazu reklamowego kierowanego do publicznej wiadomości oraz te zakazy reklamowe, które łącznie określają zakres tzw. dopuszczalnej przesady dla reklam produktów leczniczych. Stąd analiza sporów powodowanych restrykcyjną wykładnią GIF poświęcona będzie tym dwóm zagadnieniom. (fragment tekstu)

The present regulation of advertising of medicinal products is a result of confrontation of two constitutional values - freedom of economic activity on the one and protection of public health on the other hand. It seems that from the legislators point of view the most important thing is to introduce the mechanisms protecting the average consumer of medicinal products against misleading advertising. The author described two problems - the prohibition of advertising of some medicinal products and the border for freedom of advertising slogans from the point of view of the so called admissible exaggeration ("the whiteness still whiter"). Also the jurisdiction of the Chief Pharmaceutical Inspector, Provincial Court of Administration in Warsaw and opinions expressed in doctrine were shown in the article. Finally, the author criticized the Chief Pharmaceutical Inspector's policy Which eliminates a large number of advertisements of medicinal products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Białecki, P., Reklama produktu leczniczego w świetle ustawy Prawo farmaceutyczne. Zagadnienia wybrane, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Warszawa 2003.
 2. Grzybczyk, K., Prawo reklamy, Warszawa 2008.
 3. Krekora, M., Świerczyński, M., Świerczyński, M., Trapie, E" Prawo farmaceutyczne. Zagadnienia regulacyjne i cywilnoprawne, Warszawa 2008.
 4. Ziemski, K" Bujny, J., Reklama działalności aptek ciągle możliwa, ale z ograniczeniami, "Rzeczpospolita" 21.08.2007.
 5. Pharmaceutical package, http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/pharmacos/ pharmpack_en.htm.
 6. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, Dz.U. z 2008 r" nr 45, poz. 271, t.j.
 7. Rozporządzenie z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych, Dz.U. z 2008 r., nr 210, poz. 1327.
 8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/83/WE z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U.UE.L. z 2001r, nr 311, poz.67).
 9. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. nr 171, poz.1206).
 10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nrl53, poz. 1503 ze zm.).
 11. Decyzja GIF z dnia 18.06.2008 r" GIF-P-R-450-80-4/JD/07/08.
 12. Decyzja GIF z dnia 18.03.2008 r., GIF-P-R-450-7-4/LB/08.
 13. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 6 listopada 1996 r., sygn. I ACr 839/96, LEX nr 31775.
 14. Decyzja GIF z dnia 15 grudnia 2008 roku, GIF-P-R-450-52-3/JD/08.
 15. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 listopada 2004 r., sygn. I SA 1755/03, LEX nr 162217.
 16. Decyzja GIF z dnia 04 maja 2009 roku, GIF-P-R-450-22-3/ZW/09.
 17. Decyzja GIF z dnia 30 czerwca 2008 roku, GIF-P-R-450-21-3/JD/08.
 18. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 sierpnia 2007 roku, sygn. akt VII SA/Wa 982/07, LEX nr 394425
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-8877
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu