BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popiel Marcin (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Turystyka osób niepełnosprawnych w gospodarce opartej na wiedzy
Accessible Tourism in a Knowledge-based Economy
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2013, nr 24, s. 119-134, ryc., tab., bibliogr. 26 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy rozwoju usług turystycznych = The Selected Problems of Tourism Industry Development
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Osoby niepełnosprawne, Usługi turystyczne, Projekty innowacyjne
Knowledge-based economy, Disabled people, Tourism services, Innovative Projects
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Turystyka osób z ograniczoną sprawnością jest fenomenem, który mocno się rozwija. Jednakże pomimo trwającego rozwoju wciąż - w pewnym stopniu - jest zjawiskiem rzadkim. Wynika to przede wszystkim z braku wiedzy na temat rynku turystów ze specjalnymi potrzebami, braku dialogu, koordynacji i wymiany informacji pomiędzy różnymi szczeblami władzy, przedsiębiorstwami branży turystycznej itp., które współdziałają w ramach gospodarki opartej na wiedzy. Artykuł prezentuje przykłady konkurencyjnych i innowacyjnych projektów na rzecz rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych. Przybliżona zostaje również terminologia niepełnosprawności oraz segmentacja rynku turystycznego, który odpowiada na potrzeby osób z dysfunkcjami. (abstrakt oryginalny)

Tourism for disabled people is a phenomenon that is strongly growing. However, despite its development still - to some extent - is rare. This is mainly due to the lack of knowledge on the market of tourist with special needs, the lack of dialogue, coordination and exchange of information between different levels of government, businesses, tourism industry, etc. that cooperate with each other in a knowledge-based economy. The paper presents examples of competitive and innovative projects for developing accessible tourism, explains the term of disability and the segmentation of the tourism market, which responds to the needs of people with disabilities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczyński, M. (red.). (1993). Medyczny Słownik Encyklopedyczny. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Fogra".
 2. Buhalis, D., Darcy, S., Ambrose, I. (2012). Best Practice in Accessible Tourism. Inclusion, Disability, Ageing Population and Tourism, New York: Channel View Publications.
 3. Burnett, J.J., Bender-Baker, H. (2001). Accessing the Travel-related Behaviors of the Mobility-disabled Consumer. Journal of Travel Research, 40(1), 4-11.
 4. Darcy, S., Daruwalla, P.S. (1999). The Trouble with Travel: People with Disabilities and Tourism. Social Alternatives, 18(1), 41-46.
 5. Economic Impulses on Accessible Tourism for All. (2004). Nr 526. Berlin: Federal Ministry of Economics and Labour.
 6. Grabowski, J. (2008). Projekty na rzecz rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych. W: A. Stasiak (red.). Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych. Warszawa: Wydawnictwo PTTK "Kraj".
 7. Halemba, P., Hermaciński, R. (2009). Sport i turystyka osób niepełnosprawnych. Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica.
 8. Hjalager, A.-M. (2010). A Review of Innovation Research in Tourism. Tourism Management, 31, 1-12.
 9. Hulek, A. (1969). Teoria i praktyka rehabilitacji inwalidów. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 10. Januszewska, M., Nawrocka, E. (2010). Innowacyjne przedsiębiorstwo turystyczne oparte na wiedzy. W: K. Rogoziński, A. Panasiuk (red.). Zarządzanie organizacjami usługowymi. Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu 2010, nr 145. Poznań: Wydawnictwo UE w Poznaniu, 35-48.
 11. Kaganek, K. (2009). Turystyka osób niepełnosprawnych w aspekcie wybranych uwarunkowań. Kraków: European Association for Security.
 12. Majewski, T. (1995). Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Warszawa: Centrum Badawczo-Rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 13. Ostrowska, A. (1994). Badania nad niepełnosprawnością w Polsce. Warszawa: PAN.
 14. Popiel, M. (2012). Turystyka studentów niepełnosprawnych na przykładzie krakowskich uczelni wyższych. W: M. Sokołowski, A. Kaiser, J. Brzozowski (red.). Holicystyczna koncepcja zdrowia w turystyce i rekreacji. Poznań: Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, 171-190.
 15. Porter, M.E. (2006). Przewaga konkurencyjna: osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. Gliwice: Helion.
 16. Poskrobko, B. (red.). (2011). Gospodarka oparta na wiedzy. Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 17. Repetowski, R. (2008). Rola innowacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 173-187.
 18. Skalska, T. (2010). Nowe wyzwania gospodarki turystycznej. Turystyka osób niepełnosprawnych: porady dla usługodawców. Warszawa: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin.
 19. UNWTO. UNWTO Annual Report 2012, http://www.unwto.org (dostęp 12.12.2012).
 20. World Health Organization. World Report on Disability 2011, http://www.who.int. (dostęp 12.12.2012)
 21. www.bip.krakow.pl (dostęp 12.12.2012)
 22. www.euforme.net (dostęp 12.12.2012)
 23. www.gastfreundschaft-fuer-alle.de (dostęp 12.12.2012)
 24. www.ue.krakow.pl (dostęp 12.12.2012)
 25. www.un.org (dostęp 12.12.2012)
 26. www.unwto.org (dostęp 12.12.2012)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu