BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stuper Kinga
Tytuł
Czy podwyższona zawartość mikroflory w środowisku rolniczym stwarza zagrożenie dla pracowników tam zatrudnionych?
Can High Level of Mycoflore in Agricultural Environment Pose a Threat to People Employed in Agriculture?
Źródło
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 9, s. 178-187, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Zatrudnienie w rolnictwie, Zanieczyszczenie powietrza
Agriculture, Employment in agricultural sector, Air pollution
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opisanych w artykule badań było określenie poziomu zanieczyszczenia powie- :rza grzybami mikroskopowymi w pyłach osiadłych pochodzących z pomieszczeń gospodarskich zebranych z gospodarstw wiejskich znajdujących się na terenie Wielkopolski, pod względem ilościowymi oraz jakościowym. W celu ilościowego Dznaczenia ogólnej biomasy grzybowej zastosowano chemiczną metodę analizy swoistego markera grzybowego, jakim jest ergosterol (ERG)2. Jest on składnikiem ściany komórkowej grzybów i jest stosowany jako wskaźnik zawartości mikoflory w badanym materiale3. Na podstawie morfologii kolonii i preparatów mikroskopowych oznaczono również izolowane rodzaje grzybów mikroskopowych. W pierwszej części artykułu przedstawiono zagrożenia zdrowotne związane z występowaniem mikoflory w środowisku pracy rolników. Następnie opisano metody oznaczania mikoflory w pyłach ze szczególnym uwzględnieniem chemicznej metody analizy zawartości ergosterolu. W ostatniej części przedstawiono wyniki badań własnych dotyczące zawartości ergosterolu w pyłach osiadłych zebranych z pomieszczeń gospodarskich na terenie Wielkopolski. (fragment tekstu)

Grain dust is an important source of different toxic metabolites as well as allergens, including those of fungal origin, in the indoor environment. Especially agricultural workers are exposed to a contact with fungi. One of the methods, developed so far and widely used to determine fungal biomass is the chemical method of ergosterol (ERG) analysis. Ergosterol is the main sterol founc in the cell wall of the fungi. It is not detected in plant cells, thus it is a unique indicator o fungal content in plant material. Correlations are found between ergosterol content an< mycotoxin concentrations, thus it seems justified to replace the time-consuming and ex pensive method of toxin assay with a more rapid and cheaper method of ergosterol con tent determination. Studies on ergosterol content presented in this paper include ergosterol content in the dust from: storage silos, mill, barn, cowshed, pigpen and hen-house. The highest concentration of ERG for hen-house dust was 758,37 mg/kg, the lowest for mill dust was 8,34 mg/kg. Basing on these data, we can say that a high concentration of ERG in agricultural environment can have an unfavorable impact on employees' health. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dutkiewicz, J., Bacteria and fungi in organic dust as potential health hazard, "Ann. Agric. Environ. Med." 1997, No. 6.
  2. Krysińska-Traczyk, E., Kiecana, I., Perkowski, ]., Dutkiewicz, J., Levels of Fungi and Mycotoxin in Samples of Grain and Grain Dust Collected on Farms in Eastern Poland, AAEM, 2001.
  3. Krysińska-Traczyk, E., Skórska, C., Prażmo, Z., Sitkowska, J., Cholewa, G., Dutkiewicz, J" Exposure to airborne microorganisms, dust and endotoxin during flax scutching on farms, "Ann. Agric. Environ. Med." 2004, No. 11.
  4. Miedaner, T., Perkowski, J., Correlations among fusarium culmorum head blight resistance, fungal colonization and mycotoxin contens in winter rye, "Plant Breeding" 1996, No. 115.
  5. Muller, H.M., Schwadorf, K., Ergosterol and fungal count in cereal by-products, "J. Anim. Physiol. An. N." 1990.
  6. Perkowski, J., Busko, M., Stuper, K., Kostecki, M" Matysiak, A., Szwajkowska-Michałek, L" Concentration of ergosterol in small-grained naturally contaminated and inoculated cereals, "Biologia" 2008, No. 63/64.
  7. Seitz, L.M., Mohr, H.E., Burroughs, R., Sauer, D.B., Ergosterol as an indicator of fungal invasion in grains, "Cereal Chem." 1977, No. 54.
  8. Stuper, K., Perkowski, J., Oznaczanie ergosterolu jako wskaźnika biomasy grzybowej w zbożach metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2008 (w druku).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-8877
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu