BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Reichelt Anna
Tytuł
Wybrane czynniki determinujące efektywność aktywnych programów rynku pracy w Polsce
Determinants of Active Labour Market Programs Effectiveness in Poland
Źródło
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2007, nr 33, s. 27-41, tab., wykr., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Zwalczanie bezrobocia, Przeciwdziałanie bezrobociu, Koszty pracy, Analiza efektywnego rynku
Labour market, Unemployment reduction, Combat unemployment, Labour costs, Efficient market analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie zależności między efektywnością, a takimi czynnikami ją determinującymi jak: region realizacji programu, koszty pracy i dobór grupy celowej. Analiza ta pozwali sformułować pewne wnioski w zakresie struktury i wysokości wydatków na aktywne programy rynku pracy, stanowiąc jednocześnie podstawę do podjęcia próby zwiększenia efektywności ich wykorzystania i dokonania trafnego wyboru alokacji środków publicznych, tak aby stymulować wzrost gospodarczy oraz zmniejszać dysproporcje w rozwoju regionalnym. Stanowi też ważną informację dla samego społeczeństwa i to zarówno dla osób korzystających z takich form pomocy w zatrudnieniu, jak i dla podatników, którzy ją finansują. (fragment tekstu)

The publication has been prepared on the basis of compulsory ministerial reporting on labour market and presents various forms of the unemployed activisation, their efficiency and the Labour Fund's expenses for their realization. The effectiveness of active labour market programs has been going down since 2001. That situation is a result of high taxes, inappropriate education and differences in economic development between Polish regions. To increase effectiveness it is necessary to find the solution of social and economical problems which characterize various Polish voivodship. (original abstract))
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Boni M., Strategia wzrostu zatrudnienia, w: Jakie reformy są potrzebne Polsce, zeszyty BRE Bank - CASE nr 83/2006.
 2. Borkowska S., Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, IPiSS, Warszawa 2002
 3. Brodzicki T., Szultka S., Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, Organizacja i Kierowanie 2002, nr 4(110).
 4. Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P., Polityka wspierania klastrów, IBnGR, Gdańsk 2004.
 5. Golinowska S., Warunki tworzenia miejsc pracy, Raport CASE NR 31, Warszawa 1999.
 6. Golinowska S., Neneman J., Reforma finansów publicznych. Podatki i wydatki publiczne, w: Jakie reformy są potrzebne Polsce, zeszyty BRE Bank - CASE nr 83/2006.
 7. Kryńska E., Dylematy polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2001.
 8. Kozak M., Polskie regiony wobec akcesji, Centrum Edukacji Natolin, Warszawa 2003.
 9. O'Leary Ch. J., Nesporova A., Samorodow A., Manual on evaluation of labour market policies in transition economies, International Labour Office, Geneva 2001.
 10. Opracowania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Pracy i Gospodarki na podstawie sprawozdania MPiPS-01 Powiatowych Urzędów Pracy w Polsce za lata 2001-2005.
 11. Radziwiłł A., Zróżnicowanie regionalne bezrobocia w Polsce. Perspektywy zrównoważonego rozwoju, Studia i Analizy CASE nr 197, Warszawa 1999.
 12. Regulacje dotyczące zatrudnienia w ocenie przedsiębiorców, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2006.
 13. W trosce o pracę, Raport o rozwoju społecznym Polska 2004, CASE, Warszawa 2004.
 14. Wróbel J., Mierzenie efektywności aktywnych programów rynku pracy, Raport IPiSS nr 28, Warszawa 2005.
 15. Zatrudnienie w Polsce 2005, red. M. Bukowski, Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych MGiP.
 16. Ziemianowicz W., Szlachta J., Bieda i bogactwo w Polsce w układzie terytorialnym, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-2600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu