BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nieszporska Sylwia (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Informatyzacja sektora usług zdrowotnych
Information technology in health service
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 687-699, rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Technologie cyfrowe, Informatyzacja
Health care protection, Digital technologies, Informatization
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Dynamika zmian zachodzących w polskim sektorze ochrony zdrowia, choć być może dla potencjalnego pacjenta nieoczywista, jest w ostatnich kilkunastu latach niezwykle interesującym zjawiskiem. Począwszy od przemian strukturalnych i dużej ekspansji podmiotów niepublicznych na rynek świadczeń medycznych, poprzez zmiany organizacyjne polegające choćby na zastąpieniu kas chorych Narodowym Funduszem Zdrowia, na innowacjach prawnych i wprowadzeniu w życie nowej ustawy refundacyjnej czy ustawy o działalności leczniczej skończywszy - to tylko niektóre ważkie przeobrażenia wewnątrz sektora. Takie poszukiwania optymalnych rozwiązań w systemie ochrony zdrowia są zdeterminowane i wymuszone jego nie najlepszą kondycją, a więc są rezultatem wielu decyzji na szczeblu centralnym czy samorządowym.(fragment tekstu)

The modern health care system in every country is characterized by the use of a new technology to contact with patients, to make the communication between doctors easier, to teach doctors how to be more professional or to access to public health service simpler. There are many attempts and examples of using IT in the Polish reality. Many of them are designed for patients, for doctors and for health institutions. The presented paper is an attempt to put together results of the IT implementation in the Polish health care system and a resume, how strong can be an impact of IT on Polish consumer of the public health care system.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska-Golińska N., Telerewolucja, "Menedżer Zdrowia", 05.07.2011, s. 26-29.
 2. Balicki M., Chaos, chaos, "Menedżer Zdrowia", 02.03.2012, s. 12-14.
 3. Kierunki informatyzacji "e-Zdrowie Polska" na lata 2011-2015, Warszawa 2009.
 4. Kwiatkowska L., Wtorek J., Zastosowanie rzeczywistości wirtualnej w medycynie, w: Współczesne wyzwania strukturalne w ochronie zdrowia, red. R. Lewandowski, R. Walkowiak, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego, Olsztyn 2009, s. 199-208.
 5. Majewski A., W objęciach systemów, "Menedżer Zdrowia", 07.10.2011, s. 70-74.
 6. Oleński J., Nowoczesna infrastruktura informacyjna podstawą taniego i przyjaznego państwa obywatelskiego. Program reformy infrastruktury informacyjnej państwa i strategii informatyzacji sektora publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2005.
 7. Pacjenci w sieci, raport z badań wraz z komentarzem, Warszawa, styczeń 2012, http://pliki.gemius.pl/Raporty/2012/Raport_Pacjenci_w_sieci_20121.pdf.
 8. Portale medyczne i zdrowie, Gemius SA, marzec 2009, informacja prasowa, 6 sierpnia 2009, https://www.gemius.pl/pl/raporty/2009-08/01.
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697).
 10. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2007-2011, Główny Urząd Statystyczny, "Informacje i Opracowania Statystyczne", Warszawa 2012, www.stat.gov.pl.
 11. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, grudzień 2008, www.mswia.gov. pl/strategia/.
 12. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654).
 13. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2011 r. Nr 113, poz. 657).
 14. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696).
 15. Wołoszyk M., Wspólne łowy w sieci, "Menedżer Zdrowia", 05.07.2012, s. 42-43.
 16. Zasoby i potencjały zakładów opieki zdrowotnej w dziedzinie informatyki a ich uczestnictwo w przestrzeni teleinformatycznej, Warszawa, październik 2009-kwiecień 2010, www.csioz.gov.pl/publikacje.php.
 17. www.ec.europa.eu/health-eu/care_for_me/e-health [dostęp 10.08.2012].
 18. www.epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en& pcode=tsiir040&plugin=1 [dostęp 15.04.2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu