BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wściubiak Łukasz
Tytuł
Ochrona patentowa w działalności innowacyjnej zaawansowanych technologicznie firm produkcyjnych sektora MSP na przykładzie województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego
Patent Protection in Innovative Activity of High-Tech Msnufacturing Companies of the SME Sector on Example of Wielkopolskie and Kujawsko-pomorskie Voivodships
Źródło
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 9, s. 199-207, tab., wykr., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Patenty, Ochrona patentowa, Innowacje
Patent, Patent protection, Innovations
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie, Województwo wielkopolskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest ocena zakresu wykorzystania instrumentów ochrony patentowej w działalności innowacyjnej zaawansowanych technologicznie firm produkcyjnych sektora MSP oraz identyfikacja barier ograniczających wykorzystanie tej ochrony. W artykule zasygnalizowano także kluczowe zagadnienia poruszane w dyskusji na temat przyszłości systemu ochrony własności intelektualnej. W opracowaniu wykorzystano wyniki badań własnych autora przeprowadzonych w pierwszej połowie 2008 roku na celowo dobranej grupie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych z terenu województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Badaniem objęto przedsiębiorstwa prowadzące działalność zaliczaną (według metody dziedzinowej OECD) do wysokiej lub średniowysokiej techniki2. Zakres czasowy badań obejmował lata 2005-2007. (fragment tekstu)

The purpose of this paper is to evaluate the range of use of patent protection in innovative activity of high-tech manufacturing companies of the SME sector, and to identify key barriers limiting the use of such protection. The article also indicates the key issues raised in the discussion on the future of intellectual property protection system. The study uses the results of the authors own research, carried out in the first half of 2008 on an intentionally selected group of 44 small and medium-sized production companies from the area of Wielkopolskie and Kujawsko-Pomorskie voivodships. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieślik, J., Przedsiębiorczość dla ambitnych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 2. Cordes, J., Hertzfeld, H., Vonortas, N., A Survey of High Technology Firms, United States Small Business Administration, February 1999; źródło internetowe: www.sba.gov/ advo/research/rs 189tot.pdf (data pobrania 10.04.2009).
 3. Dodgson, M., Gann, D" Salter, A., The Management of Technological Innovation, Oxford University Press, Oxford 2008.
 4. Du Vail, M" Prawo patentowe, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 5. Geroski, P., Intellectual property right and competition policy, w: Perspectives on Innovation, red. F. Malerba, S. Brusoni, Cambridge University Press, Cambridge 2007.
 6. Grudzewski, W., Hejduk, I., Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
 7. Guellec, D., van Pottelsbeghe de la Potterie, B., The Economics of the European Patent System, Oxford University Press, Oxford 2007.
 8. Hunt, R., Bessen, J., The software patent experiment, "Business Review" 2004, nr 3.
 9. Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, red. W. Kotarba, PWE, Warszawa 2006.
 10. Stiglitz, J.E., Wizja sprawiedliwej globalizacji: propozycje usprawnień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 11. Szatkowski, K., Przygotowanie produkcji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 12. Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, red. K. Santarek, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 13. Urbanek, G., Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 14. Urbanowska-Sojkin, E., Banaszyk, P., Witczak, H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007.
 15. Żakowska-Henzler, H., Wynalazek biotechnologiczny: przedmiot patentu, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-8877
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu