BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boroń Włodzimierz (Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice), Bownik Łukasz (Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice), Chomiak Andrzej (Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice)
Tytuł
Innowacyjny program komputerowy AnalizatorOZE, jako narzędzie wsparcia dla oceny bilansów energii w budynkach
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Decyzje optymalne w wybranych obszarach praktyki gospodarczej, 2013, s. 33-68, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Energia, Gospodarka energetyczna, Energochłonność, Odnawialne źródła energii, Analiza wielokryterialna, Programy komputerowe
Energy, Energy economics, Energy intensity, Renewable energy sources, Multicriteria analysis, Computer programs
Abstrakt
Wszelkie działania racjonalizujące wykorzystanie energii końcowej w budynkach mają istotny wpływ na poszanowanie zasobów nieodnawialnej energii pierwotnej oraz obciążenie środowiska naturalnego produktami spalania paliw kopalnych. Istniejące zasoby budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej według danych statystycznych są głównym użytkownikiem energii końcowej w krajowym bilansie jej zużycia. Ta tendencja występuje również w innych gospodarkach europejskich i w strukturze światowych bilansów zużycia energii. Istnieje wiele parametrów w obrębie budynku, których wartość ma istotny wpływ na charakterystykę energetyczną budynków. W każdej z dziedzin użytkowania energii, tj. dla potrzeb ogrzewania i wentylacji, przygotowania wody użytkowej, chłodzenia pomieszczeń i oświetlenia ich wnętrz istnieje wiele rezerw i możliwości zracjonalizowania zużycia energii i osiągnięcia poprawy efektywności w zużyciu nośników energii, z pożytkiem w wymiarze ekologicznym i ekonomiczno-społecznym. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Boroń W., Chomiak A., Kawa A., Zawora J.: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i ich wpływ na charakterystykę energetyczną budynku. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice 2012.
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia B listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-uźytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Dz.U. 2008, nr 201, poz. 1240.
  3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady WE/2009/28 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/ WE. Dz.U. Unii Europejskiej L140 z 5.B.2009.
  4. KPD - OZE - Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010.
  5. PN-EN ISO 13790: Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. PKN, Warszawa 2009.
  6. Szargut J.: Termodynamika. PWN, Warszawa 1998.
  7. Opracowanie modelu użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniającego zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne w aspekcie możliwości substytucji konwencjonalnych źródeł energii na OZE. Raport z realizacji prac Etapu nr 7 zadania badawczego nr 3/SP/B/3/ 76/469/10. GIG, Katowice 2011.
  8. Opracowanie systemu komputerowego dotyczącego wykorzystania OZE w budownictwie. Raport z realizacji prac Etapu nr 18 zadania badawczego nr 3//SP/ B/3/76/469/10. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice 2012. 9. Sadowski W.: Decyzje i prognozy. PWN, Warszawa 1981.
  9. Saaty T.L.: The Analytic Hierarchy Process. McGraw Hill, New York 1980.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu