BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kańduła Sławomira (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w kontekście absorpcji środków europejskich
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. T. 2, 2006, s. 75-87, tab.
Contemporary Issues in Finance, Banking and Insurance : Theory and Practice. T. 2
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Zadłużenie, Zobowiązania finansowe, Budżet UE
Local government, Indebtedness, Financial liabilities, EU budget
Abstrakt
Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, czy jednostki samorządu terytorialnego mogą się w dalszym ciągu zadłużać w celu pozyskiwania środków na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz z innych źródeł nie podlegających zwrotowi. Dążąc do realizacji celu charakteryzuję istniejące ograniczenia w zaciąganiu zobowiązań oraz zmiany, jakie zaszły w tym z dniem przystąpienia Polski do UE oraz od 1 stycznia 2006 r. Przedstawiam także wysokość i strukturę zadłużenia jednostek samorządowych w latach 1999-2004. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Szostak R.: Kredyty i pożyczki zaciągane przez jednostki samorządu terytorialnego na tle nowych przepisów o finansach publicznych, Finanse Komunalne 1999, nr 2, s. 9.
  2. Gonet W.: Nieprecyzyjna nowelizacja, "Wspólnota" 2004, nr 13, s. 16.
  3. Poniatowicz M.: Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie miast na prawach powiatu), Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005, s. 150.
  4. Kańduła S., Kijek I.: Państwowy dług publiczny a zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego, [w:] pod red. S. Michałowski, A. Pawłowski: Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
  5. Kańduła S.: Samodzielność finansowa samorządu gminnego w Polsce, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2003, s. 128-129.
  6. Huczek S.: Finanse komunalne w nowej ustawie o finansach publicznych - wybrane zagadnienia, "Finanse Komunalne" 2005, nr 11, s. 16-18.
  7. Surówka K.: Zarządzanie gminą i powiatem a granice zaciągania długu, [w:] praca zbior pod red. S. Owsiaka: Budżet władz lokalnych. Narzędzia zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 232.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu