BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staszek Monika (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Brzezińska-Wójcik Teresa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Świeca Andrzej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Analiza ofert polskich touroperatorów na sezon 2012/2013 na podstawie turystyki wyjazdowej do Tunezji - jednego z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych
The Analysis of Polish Tour Operators' Offers for the Season 2012/2013 on the Basis of an Outbound Tourism to Tunisia - one of the Most Popular Holiday Destinations
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 304, s. 314-324, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka turystyczna w regionie : rynek turystyczny - współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju
Słowa kluczowe
Oferta turystyczna
Touring offer
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Tunezja
Tunisia
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie aktualnych trendów na polskim rynku turystycznym na przykładzie turystyki wyjazdowej do Tunezji na sezon 2013. Analizę ofert przeprowadzono na przełomie grudnia 2012 i stycznia 2013, podczas premierowej sprzedaży ofert tzw. first minute. Dane uzyskano za pomocą systemów rezerwacyjnych MerlinX, Travella oraz Bluevendoo. Otrzymane wyniki odniesiono do raportu Travelplanet, największego polskiego multiagenta. Dane tego raportu za okres od 15 czerwca do 15 września 2012 r. porównano z danymi Tunezyjskiego Urzędu ds. Turystyki (ONTT). Wykorzystano także dane zamieszczone w raportach UNWTO, CBOS oraz PZOT (Polskiego Związku Organizatorów Turystyki). Główną metodą badawczą była analiza materiałów archiwalnych i statystycznych(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present current trends on the Polish tourism market on the example of an outbound tourism to Tunisia for the season 2013. In the light of obtained results, Tunisia is the most popular destination chosen by Polish tourists. Tourist attendance is concentrated in the centers on the east coast - Hammamet, Sousse, Djerba, Monastir, Mahdia and Tunis which have the most places for tourists. The bid selection determines price, range and quality of services and recreational and cultural values. This is reflected in the offers of Polish tour operators in 2013. Two opinions, residential and itinerant, dominate, used in conjunction with the relaxation. In terms of the number of hotels for the season 2013, out of the thirteen tour operators, the leaders are: Sun&Fun, Exim Tours, TUI and Itaka.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Agence Tunis Afrique Press, www.tap.info.tn/fr/, dostęp: 10.02.2013.
 2. Baranowska-Skimina A., Rośnie rynek usług turystycznych online, 2012, http://www.egospodarka.pl/86950, Rosnie-rynek-uslug-turystycznych-online,1,39,1.html, dostęp: 10.03.2013.
 3. Bonasewicz A., Afryka, Azja, Ameryka Łacińska, Wydawnictwo UW, Warszawa 1989.
 4. Cudny W., Stan obecny i perspektywy rozwoju turystyki przyjazdowej w Tunezji, ,,Turystyka i Hotelarstwo" 2005, nr 8.
 5. Cultural tourism in Tunisia. Tunisian Community Center, 2007, http://www.tunisiancommunity.org /index2.php/?option=com _content&do_pdf=1&id=134, dostęp: 1.02.2013.
 6. Dane Instytutu Turystyki, Komunikat z badań w 2012 r. (trzy kwartały), http://www.intur.com.pl/inne/ podr_polakow3kw12.pdf, dostęp: 17.03.2013.
 7. Dane Tunezyjskiego Urzędu d/s Turystyki 2012, http://tunezja.org.pl/sousse-monastir/, dostęp: 10.03.2013.
 8. Dłużewska A., Wpływ islamu na perspektywy rozwoju turystyki w Tunezji, [w:] J. Krupa, J. Biliński (red.), Turystyka w badaniach naukowych, Prace Przyrodnicze i Humanistyczne, Rzeszów 2006.
 9. Dłużewska A., Turystyka w obszarach odmiennych kulturowo, [w:] Nowe wyzwania edukacji turystycznej, red. A. Dłużewska, Wyższa Szkoła Przymierza Rodzin, Warszawa 2011.
 10. Institut National de la Statistique - Tunisie, http://www.ins.nat.tn/indexfr.php, dostęp: 10.01.2013.
 11. Komisja wspólna tunezyjsko-polska w dziedzinie turystyki, 2010, dane PIT (Polskiej Izby Turystyki), http://pit.org.pl/index.php?navi=006,004&id=1328, dostęp: 17.03.2013.
 12. Komunikat z badań CBOS, Polacy poznają świat, czyli o zagranicznych wyjazdach i znajomości języków obcych, BS/148/2012.
 13. Komunikat z badań CBOS, Wyjazdy wypoczynkowe Polaków, BS/15/2013.
 14. Le tourisme Tunisien en chiffres, 2010, Office National du Tourisme Tunisien, Republique Tunisienne.
 15. Ministère du Tourisme République Tunisienne2013, http://www.tourisme.gov.tn, dostęp: 10.03.2013.
 16. Raport PZOT 50/2012, http:// www.pzot.pl/tempOpen/default/files/00000000L5D1S4CAH08UEICR688 GOOR5 _Booking_Report_50_2012.pdf, dostęp: 1.02.2013.
 17. Raport Travelplanet, "Rynek Turystyczny" 2012, nr 10.
 18. Staszek M., Świeca A., Brzezińska-Wójcik T., Wybrane problemy, zagrożenia i perspektywy rozwoju turystyki w Tunezji, [w:] Zbalansovanyi rozvitok turistichnykh regioniv: natsionalnyi i cvitovyi dosvid. Zbirnik materialiv Mizhnarodnoi naukowo-praktichnoi konferentsii, Lviv 25-26 kvitnia 2013.
 19. Trimeche O., Trimache M., Wakabayaschi Y., Destination branding: Managing uncertainties the MENA region - The cases of Dubai and Tunisia, "African Journal of Business and Economic Research" 2012, vol. 7, no. 1.
 20. Tunisia's Tourism Strategy for the year 2016, Office National du Tourisme Tunisien, Republique Tunisienne 2010, http://www.oecd.org/cfe/leed/46761318.pdf, dostęp: 1.02.2013.
 21. Warszyńska J., Geografia turystyczna świata, cz. 2, PWN, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu