BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimkiewicz Aldona (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Świadczenie przedemerytalne jako instrument łagodzący skutki bezrobocia w Polsce
The Pre-Retirement Benefit : Means Mitigating Unemployment Effects
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. T. 2, 2006, s. 89-102, tab.
Contemporary Issues in Finance, Banking and Insurance : Theory and Practice. T. 2
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Skutki bezrobocia, Zasiłki przedemerytalne, Świadczenia socjalne
Unemployment, Effects of unemployment, Pre-retirement benefits, Social benefits
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony społecznej osób w wieku przedemerytalnym, cele, funkcje i warunki nabycia świadczenia przedemerytalnego, zasady waloryzacji oraz zmniejszenie i zawieszenie świadczenia przedemerytalnego.

The competitiveness of older unemployed persons in the labour market has been decreased due to inadequacy of skills and knowledge acquired previously, which do not meet the requirements of modern labour market. The law provides several instruments in the field of employment promotion, mitigating unemployment effects and promoting economic activity, but the incentives for population in the working age (especially in pre-retirement age) to remain in the labour market are limited by the financial resources. In order to socially protect the persons, who were in pre-retirement age and were not able to integrate into the labour market (due to objective or subjective reasons) the pre-retirement benefits were introduced in 1997 and financed by the Labour Fund. As from 1 August 2004 the Social Insurance Institution took over the granting and payment of pre-retirement benefits. As from 1 August 2004 the pre-retirement benefit equals 670 zł and is subject to periodic indexation. In the case if additional incomes arc reached, pre-retirement benefits may be paid in full or reduced amount, or may be suspended. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Rajkiewicz A.: Polityka Społeczna, BPS, Katowice 1998, s.137.
 2. Kryńska E.: Zmiany w obszarze zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu: w kierunku równowagi na rynku pracy, [w:] red. M. Rymsza: Reformy społeczne. Bilans dekady, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004, s. 13 i nast.
 3. Szylko-Skoczny M.: Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Instytut Polityki Społecznej UW, Warszawa 2004, s. 147 i nast.
 4. Kisielewicz A.: Bezrobocie i zasiłki przedemerytalne, PUSiZ 2002, nr 3, s. 10 i nast.
 5. Olejarz T.: Zmiany w przepisach o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, "Służba Pracownicza" 2002, nr 2, s. 1 i nast.
 6. Sierocka I.: Świadczenia przedemerytalne, PiZS 2003, nr 7, s. 23.
 7. Pławucka H.: Świadczenia przedemerytalne, PUSiZ 2002, nr 2, s. 14 i nast.
 8. Jędrasik-Jankowska I.: Zasiłki i świadczenia przedemerytalne, PiZS 1997, nr 7-8.
 9. Pławucka H.: Świadczenia przedemerytalne, PUSiZ 2002, nr 2.
 10. Jończyk J.: Promocja zatrudnienia przeciw bezrobociu, PiZS 2004, nr 9, s. 4 i nast.
 11. Kosut A.: Nowe regulacje w zakresie nabycia prawa do świadczeń przedemerytalnych, PiZS 2004, nr 9, s. 19 - 20.
 12. Kosut A.: Wysokość świadczenia przedemerytalnego, zasady jego zmniejszania i zawieszania, PiZS 2004, nr 12, s. 23.
 13. Sierocka I.: Świadczenia przedemerytalne, [w:] red. L. Florka: Prawo pracy a bezrobocie, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, s. 166 - 167.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu