BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szromek Adam (Politechnika Śląska)
Tytuł
Wskaźniki funkcji turystycznej i ich współzależność z innymi wskaźnikami ekonomicznymi na przykładzie polskiej gospodarki w latach 2000-2010
Indicators of Tourist Function and their Correlation with Other Economic Indicators on the Example of Polish Economy in 2000-2010
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 304, s. 325-338, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka turystyczna w regionie : rynek turystyczny - współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju
Słowa kluczowe
Turystyka, Ekonomia
Tourism, Economics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest zaprezentowanie wyników analizy współzależności między rozwojem funkcji turystycznej (mierzonym wskaźnikami funkcji turystycznej) oraz kształtowaniem się rozmaitych wskaźników makroekonomicznych charakteryzujących polską gospodarkę w latach 2000-2010. Wykonana analiza współzależności pozwoliła zidentyfikować związek między rozwojem funkcji turystycznej, której poziom oszacowano na podstawie logistycznego wskaźnika funkcji turystycznej, a wieloma wskaźnikami makroekonomicznymi. Kluczowe wydają się tu takie kategorie ekonomiczne jak stopa bezrobocia oraz akumulacja kapitału, a także poziom spożycia (ogólny i indywidualny) gospodarstw domowych oraz nakładów inwestycyjnych.(abstrakt oryginalny)

The main aim of this work is to present the results of the correlation between the development of tourist function (as measured by indicators of tourist function) and the evolution of a variety of macro-economic indicators characterizing Polish economy in 2000- -2010. Correlation analysis allowed to identify the relationship between the development of the tourist function, in which the estimated level based on the logistic indicator of tourist function, and a number of macroeconomic indicators. The study examined the economic categories such as unemployment rates and the accumulation of capital and the level of household consumption and investment expenditure (general and specific).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran E., Grzebyk B., Uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarach Podkarpacia o niekorzystnych warunkach gospodarowania, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia" 2010, nr 9 (4), s. 15-24.
 2. Baretje R., Defert P., Aspects economiques du tourisme, Editions Berger-Lavrault, Paris 1972.
 3. Chudy-Hyski D., Ocena wybranych uwarunkowań rozwoju funkcji turystycznej obszaru, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich" 2006, nr 2/1.
 4. Defert P., Le Taut de FonctionTouristique: mise au point et critique, [w:] Les Cahiers du Tourisme. Aux-en-provence, Centre des Hautes Etudes Touristiques, Berne 1967, s. C-13.
 5. Derek M., Funkcja turystyczna jako czynnik rozwoju lokalnego w Polsce, rozprawa doktorska (maszynopis powielany), Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa 2008.
 6. Kowalczyk A., Geografia turyzmu, PWN, Warszawa 2002.
 7. Matczak A., Funkcja wypoczynkowa strefy podmiejskiej Łodzi, maszynopis niepublikowany, Zakład Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź 1982.
 8. Szromek A.R., Wskaźniki ilościowe w ocenie sprawności operacyjnej sanatoriów, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
 9. Szromek A.R., Wskaźniki funkcji turystycznej. Koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej i uzdrowiskowej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.
 10. Warszyńska J., Funkcja turystyczna Karpat polskich, "Folia Geographica, Series Geographica- -Oeconomica" 1985, vol. XVIII, s. 88.
 11. Warszyńska J., Jackowski A., Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1979.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu