BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomik Rajmund (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach), Hadzik Andrzej (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach)
Tytuł
Motywy uprawiania turystyki aktywnej przez studentów
Students' Motivations for Participation in Active Sport Tourism
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 304, s. 339-346, tab., bibliogr. 28 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka turystyczna w regionie : rynek turystyczny - współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju
Słowa kluczowe
Turystyka, Studenci, Badania sondażowe
Tourism, Students, Survey research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest prezentacja motywów uprawiania turystyki aktywnej przez studentów oraz możliwości wykorzystania wyników tego typu badań w działaniach marketingowych przedsiębiorstw i regionów turystycznych. Przeprowadzono badania studentów kierunku turystyka i rekreacja, zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, narzędziem badawczym był anonimowy kwestionariusz ankiety zawierający 49 pytań dotyczących motywów uprawiania turystyki aktywnej. Badania wykazały dwie główne dyspozycje motywacyjne skłaniające respondentów do uprawiania turystyki aktywnej: społeczne i zdrowotne; znaczenia nie miały czynniki ambicjonalne. Z przeprowadzonych analiz i badań własnych wynika, że badania motywów uprawiania turystyki aktywnej mogą być przydatne dla zwiększenia efektywności działań marketingowych przedsiębiorstw i regionów turystycznych.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the present paper is to discuss students' motivations for participation in active sport tourism and an analysis how tourism marketing organizations and tourist regions might use the results of such investigations. A diagnostic survey was carried out among students doing their major in Tourism and Recreation; an anonymous questionnaire comprising 49 questions on the motives for participation in active sport tourism served as the research tool. The analysis of the survey data revealed that social and health-related reasons were two major driving forces behind participation in active sport tourism. Ambition did not play any noticeable role. The research and analyses indicate that studies on the motivations for participation in active sport tourism might lead to improving the effectiveness of strategies used by tourism marketing organizations and tourist regions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Baker E., Brennan L., Brownson R., Houseman R., Measuring the determinants of physical activity in the community: current and future directions, "Research Quarterly for Exercise and Sport" 2000, no 71 (2).
 2. Berbeka J., Czynniki kształtujące zachowania konsumentów na rynku sportowym, "Marketing i Rynek" 2003, nr 5.
 3. Bowen D., Clarke J., Contemporary tourist behavior: Yourself and others as tourist, CABI Publishing International 2009.
 4. Chadee D., Cutler J., Insights into international travel by students, "Journal of Travel Research" 1996, no. 35.
 5. Chang S., Gibson H., Physically Active Leisure and Tourism Connection: Leisure Involvement and Choice of Tourism Activities Among Paddlers, "Leisure Sciences" 2011, no. 33.
 6. Crompton J.L., Motivation for Pleasure Vacation, "Annals of Tourism Research" 1979, no. 6.
 7. Dan G.M.S., Anomie, Ego-Enhancement and Tourism, "Annals of Tourism Research" 1977, no. 4.
 8. De Knop P., Sport for all and active tourism, "World Leisure and Recreation" 1990, no. 32.
 9. Decrop A., Vacation Decision Making Process, CABI Publishing International 2006.
 10. Dejtisak M., Hurd A.R., Elkins D.J., Schlatter B.E., A Comparison of Travel Decisions Between U.S. and International Students, "LARNet. The Cyber Journal of Applied Leisure and Recreation Research" Jan 2009.
 11. Delpy L., An overview of sport tourism: Building towards a dimensional framework, "Journal of Vacation Marketing" 1998, no. 4.
 12. Franken R.E., Human Motivation, Wadsworth, Inc. Belmont 2007.
 13. Gibson H., Active sport tourism: who participates? , "Leisure Studies" 1998, no. 17.
 14. Gibson H., Attle S., Yiannakis A., Segmenting the sport tourist market: A lifespan perspective, "Journal of Vacation Marketing" 1998, no. 4.
 15. Gibson H., Sport Tourism: A Critical Analysis of Research, "Sport Management Review" 1998, no. 1.
 16. Hinch T., Higham T., Sport Tourism Development, Channel View Publications, Bristol-Bufflo- Toronto 2011.
 17. Iso-Ahola S.E., Toward a Social Psychological Theory of Tourism Motivation: A Rejoinder, "Annals of Tourism Research" 1982, no. 9.
 18. Kima K., Nohb J., Jogaratnam G., Multi-Destination Segmentation Based on Push and Pull Motives, Journal of Travel & Tourism Marketing" 2007, no. 21.
 19. Klisiński J. Rynek dóbr i usług sportowych, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2011.
 20. Marcus B.H., Forsyth L.H., Motivating People to Be Physically Active, Human Kinetics, Champaign 2003.
 21. Mullen B., Johnson C., The Psychology of Consumer Behaviour, Lowrens Erlbaum, Hillsdale, New Jersey 1990.
 22. Niemczyk A., Motywy jako determinanta uczestników turystyki kulturowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 258: Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy funkcjonowania rynku turystycznego, red. A. Rapacz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 23. Sallis J.F., Cervero R.B., Ascher W., Henderson K.A., Kraft M.K., Kerr J., An ecological approach to creating active living communities, "Annual Review of Public Health" 2006, no. 27.
 24. Sport and Physical Activity, Special Eurobarometr 72.3, European Commission, March 2010.
 25. Tomik R., Hadzik A., Cholewa J., Turystyka aktywna w materiałach promocyjnych województw w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 259: Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy funkcjonowania rynku turystycznego, red. A. Rapacz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 26. Winiarski R., Zdebski J., Psychologia turystyki, WAiP, Warszawa 2008.
 27. Winiarski R., Motywacja aktywności rekreacyjnej człowieka: założenia teoretyczno-metodologiczne oraz wyniki badań, AWF, Kraków 1991.
 28. Wolfe K., Hsu H.C., An Application of the Social Psychological Model of Tourism Motivation, International "Journal of Hospitality & Tourism Administration" 2004, no. 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu