BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gnat Sebastian (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Analiza związków wybranych wydatków gmin aglomeracji szczecińskiej z demograficznymi przejawami zjawiska suburbanizacji Szczecina w latach 1995-2010
Analysis of the Relationships Between Selected Budget Items of Communes in the Agglomeration of Szczecin and the Demographic Manifestations of the Phenomenon of Suburbanisation of Szczecin in the Years 2002-2010
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 293, s. 39-48, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne
Słowa kluczowe
Budżet gminy, Rozwój miasta, Aglomeracje miejskie, Urbanizacja
District budget, City development, Urban agglomerations, Urbanisation
Abstrakt
W artykule pt.: "Analiza związków wybranych wydatków gmin aglomeracji szczecińskiej z demograficznymi przejawami zjawiska suburbanizacji Szczecina w latach 1995-2010" (dr Sebastian Gnat, Uniwersytet Szczeciński) przedstawiono wyniki badania dotyczącego demograficznego i, po części, finansowego aspektu zjawiska suburbanizacji na obszarach gmin otaczających największe miasto Pomorza Zachodniego - Szczecin. Przeprowadzone badanie umożliwiło potwierdzenie pozytywnego wpływu suburbanizacji na zwiększenie dochodów gmin oraz wielkości nakładów inwestycyjnych. (fragment tekstu)

Suburbanisation is understood as "urban functions spilling out of the city centres into the surrounding areas." It is a process that occurs universally, observed both in developed and developing countries. Essentially, it happens in large urban centres and is seen as one of the phases of their development. The article presents research on the demographic and in part the financial aspect of this phenomenon for communes surrounding the largest city in Western Pomerania - Szczecin. It is said that for the neighbouring communes, suburbanisation is a positive phenomenon that allows the communes to obtain additional income. However, the increasing interest in areas intended for single-family housing is also linked to expenditure especially investment in the technical infrastructure. The article will present a study of the relationship between the proposed rate of suburbanisation and selected items in the budgets of the communes of Kołbaskowo, Dobra (Szczecińska), Police, Goleniów, Kobylanka, Gryfino and Stare Czarnowo. The period of analysis covers the years 2002-2010. Relationship analysis will provide answer to question: is greater influx of people into the studied communes related to the size of chosen expenditures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brueckner J, Irwin E. (1983), The economics of urban sprawl: Theory and evidence on spatial sizes of cities. Review of economics and statistics, No. 65, s. 479^482.
 2. Doszyń M. (2006), Wpływ procesu suburbanizacji na sytuację w mieszkalnictwie w gminach wokół Szczecina w latach 1996-2003, (w:) Polityka mieszkaniowa miasta Szczecina - zasoby mieszkaniowe w Szczecinie jako element rynku nieruchomości, Instytut Analiz Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin.
 3. Dylewski R. (2007), Żywiołowa suburbanizacja w świetle raportu komisji europejskiej i wnioski dla Polski, "Człowiek i Środowisko", nr 1-2.
 4. Fahui Wang, Yixing Zhou (1999), Modeling Urban Population Densities in Beijing 1982-90: Suburbanisation and its Causes, Urban Studies, Vol. 36, No. 2, s. 271-287.
 5. Gnat S. (2004), Analiza statystystyczna efektu suburbanizacji w Polsce w latach 1996-2003, Interdyscyplinarne Wykorzystanie Metod Ilościowych IV, Szczecin.
 6. Gnat S. (2012) Suburbanizacja Szczecina i jej demograficzne efekty w latach 1995- 2010, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Olsztyn 2012, Vol. 20, nr 3.
 7. Harris R. (2004), Creeping conformity: How Canadá became suburban, University of Toronto Press. Toronto.
 8. Kahn ME. (2000), The Environmental Impact of Suburbanization, Journal of Policy Analysis and Management, Vol.l9, No. 4, s. 569-586.
 9. Kokot S. (2006)Gospodarcze aspekty suburbanizacji Szczecina, (w:) Życie gospodarcze Szczecina(monografia), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 10. Kokot S., Kiepas-Kokot A. (2011), Efekty suburbanizacji aglomeracji szczecińskiej, (w:) Wiadomości statystyczne nr 7- 8, s. 67- 84
 11. Mieskowski, P., Mills, E. (1993), The causes of metropolitan suburbanization. Journal of Economic Perspectives, Vol. 7, No. 3.
 12. Pęchorzewski D. (2010), The impact of the global financial crisis on selected aspects of the local residential property market in Poland, (w:) ERES Digital Library, No. 2010_376, Published by SDA BOCCONI UNIVERSITY, Milano.
 13. Pęchorzewski D. (2011), Evolution of the local residential real estate markets in selected Polish cities against the various phases of the global financial crisis. Eindhoven University of Technology Netherlands 2011, (w:) ERES Digital Library, No. 2011 100, Published by University of Technology (TU/e), Eindhoven.
 14. Swianiewicz P., Klimska U. (2005). Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce - waniliowe centrum, mozaika przedmieść, (w:) Prace i Studia Geograficzne, Tom 35, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu