BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tyrala Iwona (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Tyrala Rafał (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Zmarzlik Krystian (Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A. w Chorzowie)
Tytuł
Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego w problemie optymalizacji harmonogramu produkcji
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Decyzje optymalne w wybranych obszarach praktyki gospodarczej, 2013, s. 123-138, rys., tab., wykr., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Algorytmy genetyczne, Produkcja, Harmonogram zadań
Genetic algorithms, Production, Schedule
Abstrakt
W pracy przedstawiono algorytm ewolucyjny z powodzeniem rozwiązujący postawiony problem automatycznego tworzenia harmonogramu zleceń produkcyjnych. Kosztem niewielkiego czasu trwania generowane są harmonogramy o zadowalającej jakości. Ponadto, uzyskane rozwiązanie uwzględnia wszystkie postulowane restrykcje dotyczące ostatecznego harmonogramu (tzn. czasowa niedostępność stanowisk roboczych, warunek następstwa niektórych operacji technologicznych, terminowość realizacji zleceń i równomierne obciążenie stanowisk roboczych). Algorytm jest także łatwy w rozbudowie - ewentualne dodatkowe restrykcje można uwzględnić poprzez dodanie funkcji kary wpływającej na wartość funkcji przystosowania. Parametryzacja programu umożliwia równocześnie elastyczne dostrojenie przebiegu realizacji algorytmu stosownie do rozmiaru rozwiązywanego problemu (np. przez liczebność populacji, współczynniki mutacji i krzyżowania). Dalszym kierunkiem rozwoju może być opracowanie technik wychodzenia z minimów lokalnych w celu poprawienia ostatecznego wyniku. Warte rozważenia jest także stosowanie w populacji początkowej osobników stanowiących znane wcześniej i akceptowalne rozwiązania w celu częściowego zdominowania tym rozwiązaniem dalszego rozwoju populacji (pozytywne cechy silnego osobnika przenoszone w fragmentach chromosomu mogą pozytywnie wpłynąć na znalezienie lepszych rozwiązań od już posiadanych). Godne uwagi może być także zastosowanie innych metod selekcji, a także użycie w algorytmie kilku populacji ewoluujących równolegle. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Arabas J.: Wykłady z algorytmów ewolucyjnych. Wydawnictwo Naukowo-Tech- niczne, Warszawa 2001.
  2. Goldberg D.: Algorytmy genetyczne i ich zastosowania. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995.
  3. Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski L.: Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1999.
  4. Algorytmy genetyczne, ewolucyjne i metaheurystyki. Wybrane zagadnienia. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice 2005.
  5. Harmonogramowanle produkcji w systemach klasy ERP na przykładzie systemu Impuls 5. Red. T. Trzaskallk, UE, Katowice 2011.
  6. Witryna internetowa firmy BPSC S.A. http://www.bpsc.com.pl/
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu