BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotlińska Janina (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Dochody z finansowego majątku komunalnego na przykładzie Poznania
Income on Financial Communities Property (Based on the City of Poznań)
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. T. 2, 2006, s. 103-112, tab.
Contemporary Issues in Finance, Banking and Insurance : Theory and Practice. T. 2
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Mienie komunalne, Dochody gminy
Local government, Municipal property, Local revenues
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest umiejscowienie finansowego majątku komunalnego w całym majątku jednostki samorządowej oraz wskazanie: 1. w jaki sposób i w jakiej formie władze lokalne mogą pozyskiwać dochody z finansowego majątku komunalnego, 2. jakiego rodzaju dochody z finansowego majątku komunalnego wpływały do budżetu Poznania w latach 1991 - 2004, a także 3. jaka była struktura tych dochodów i jaki procent w badanym okresie stanowiły one w łącznych dochodach budżetowych miasta, jego dochodach łącznych dochodach z majątku komunalnego. (fragment tekstu)

The units of local municipal government - the owners of the property -are obliged to administer it properly. However, tangible municipal assets administration differs from financial municipal asset administration. In case of municipal financial assets, which consist of budgetary income as well as intangible assets of a municipal territorial unit, administration is namely its proliferation. Thus, local municipal government units can temporarily invest their free funds and grant credits, purchase treasury securities or those issued by the companies operating on a given territory and due to that earn additional income such as interest or dividend. In the years between 1991 - 2004 budget of Poznań received almost 50 mln zl. coming from financial assets administration. But the largest income came from interest on the treasury bills purchased by the City and also on interest on funds located on the banking accounts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Radzimiński P.: Mienie gminne. Zagadnienia podstawowe, [w:] red. A. Błaś: Studia nad samorządem terytorialnym, Kolonia Limited, Wrocław 2002, s. 162.
  2. Kotlińska J.: Sposób prezentacji danych zawartych w informacji o stanie mienia komunalnego i ich wykorzystanie w zarządzaniu jednostką samorządową [w:] red S. Owsiak: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. Tom 1-Finanse publiczne, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2004.
  3. Kotlińska J.: Majątek komunalny w sferze usług społecznych (na przykładzie Poznania), [w:] red. nauk. E. Denek: Usługi społeczne w gospodarce samorządu terytorialnego w Polsce, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Poznań 2003, z. 38, s. 45.
  4. Filipiak B.: Procedury zarządzania wolnymi środkami pieniężnymi w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] red. nauk. B. Pietrzak: Finanse, Wyd. SGH, Warszawa 2005, s. 289.
  5. Stanisławiszyn H., Janicki M.: Funkcjonowanie rachunku bankowego samorządu terytorialnego, [w:] red. S. Dolata: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - Doświadczenia i perspektywy, tom II, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998, s. 208.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu