BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tucki Andrzej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Skowronek Ewa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Krukowska Renata (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Ocena postaw społeczności lokalnej do rozwoju turystyki na przykładzie zwierzyńca
Evaluation of Residents` Attitudes to Tourism Development on the Example of Zwierzyniec
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 304, s. 347-357, tab., bibliogr. 43 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka turystyczna w regionie : rynek turystyczny - współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju
Słowa kluczowe
Społeczności lokalne, Turystyka
Local community, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój turystyki w skali lokalnej i regionalnej oraz skutki z tym związane stanowią jeden z głównych problemów badawczych w geografii turyzmu. Jednak w polskiej literaturze przedmiotu rozważania dotyczące opinii mieszkańców na temat rozwoju turystyki stanowią stosunkowo nowy poligon badawczy. Celem niniejszego artykułu jest analiza postaw ludności miejscowej wobec rozwoju turystyki. Praca stanowi również głos w dyskusji dotyczącej metod i narzędzi stosowanych w studiach nad tego typu zjawiskami. Wyniki badań wykazały, że na ogół mieszkańcy pozytywnie odnieśli się do rozwoju turystyki na terenie gminy, aczkolwiek są przeciwni nowym atrakcjom wprowadzanym do przestrzeni turystycznej. Wśród analizowanych zmiennych istotna statystycznie okazała się tylko płeć.(abstrakt oryginalny)

This research focuses on residents' perception of tourism development, identifying the nature of benefits associated with tourism. This study examined the relationship between socio-economic and demographic attributes of local residents and their attitudes towards tourism. The study was conducted in a small rural community (Zwierzyniec, Roztocze region) where tourism is still at its emerging stage. Based on a survey of 244 local residents, tourism impacts were assessed by a 20-item tourism impact attitude scale (TIAS - Lankford, Howard 1994) which measures both belief and affect towards the attributes. The factor analyses resulted in a 2-factor solution - Tourism development and Quality of Life. The study also identified whether there was any significant differences between demographic variables and residents' attitudes towards tourism by the analysis of variance.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak W., Winiarski R., Perspektywy rozwoju nauk o turystyce, [w:] Nauki o turystyce, red. R. Winiarski, "Studia i Monografie AWF" 2003, nr 7.
 2. Ap J., Residents' Perceptions of Tourism Impacts, "Annals of Tourism Research" 1992, no. 19.
 3. Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 4. Butler R.W., The concept of the area cycle evolution. Implication for management and resources, "Canadian Geographer" 1980, no. 24 (1).
 5. Choi H.C., Sirakaya E., Sustainability indicators for managing community tourism, "Tourism Management" 2006, no 27.
 6. Doxey G.V., A causation theory of visitor resident irritants: Methodology and research inferences, The Impact of Tourism, Sixth Annual Conference Proceedings of the Travel Research Association, San Diego 1975.
 7. Dziedzic E., Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1998.
 8. Gogolewska H., Zmiany kulturowe w kaszubskich wsiach turystycznych, "Problemy Turystyki" 1990, nr 3/4.
 9. Gryszel P., Wpływ turystyki na warunki życia mieszkańców obszaru recepcji turystycznej na przykładzie Świeradowa-Zdroju, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 10. Gunn C.A., Tourismplanning, Taylor&Francis, New York 1988.
 11. Jafari J., The scientification of tourism, [w:] Hosts and Guests Revisited, red. V.L. Smith, M. Brent, Cornell University, New York 2001.
 12. Jafari J., Research and scholarship: the basis of tourism education, "Journal of Tourism Studies" 1990, no. 1(1).
 13. Jurowsky C., Uysal M., Williams D., A theoretical analysis of host community resident reactions to tourism, "Journal of Travel Research" 1997, no. 36.
 14. Kachniewska M., Funkcja turystyczna jako determinanta jakości życia na wsi, " Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Oeconomica" 2011, nr 288 (64).
 15. Komorowska K., Turystyka a społeczności lokalne - przykład tatrzański, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003, nr 3.
 16. Kosmaczewska J., Wpływ agroturystyki na rozwój ekonomiczno-społeczny gminy Poznań, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2007.
 17. Krukowska R., Jóźwik M.J., Cultural heritage of Zwierzyniec, [w:] Cultural Landscapes of the Lublin Upland and Roztocze, red. E. Skowronek, W. Wołoszyn, T. Speck, K.M. Born, kartpol, Lublin 2006.
 18. Kurek W., Mika M., Turystyka jako przedmiot badań naukowych, [w]: Turystyka, red. W. Kurek, PWN, Warszawa 2007.
 19. Lankford S.V., Attitudes and perceptions toward tourism and rural regional development, "Journal of Travel Research" 1994, no. 31 (3).
 20. Lankford S.V., John S.Y., Chen W., Tourism's Impacts in the Penghu National Scenic Area, Taiwan, "Tourism Management" 1994, nr 15 (3).
 21. Lankford V., Howard D., Developing a tourism impact attitude scale, "Annals of Tourism Research" 1994, no. 21.
 22. Latkova P., Vogt C.A, Residents' attitudes toward existing and future tourism development in rural communities, "Journal of Travel Research" 2012, no. 51.
 23. Majdak P., Jakość życia mieszkańców obszarów turystycznych w świetle koncepcji rozwoju zrównoważonego, [w:] Jakość życia: aspekty turystyczne i rekreacyjne, red. M. Drużkowski, Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Dietla w Krakowie, Kraków 2011.
 24. Marody M., Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy, PWN, Warszawa 1976.
 25. Mazurkiewicz L., Kowalczyk A. (red.). Społeczności lokalne a turystyka. Aspekty społeczne, kulturowe, ekonomiczne, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2008.
 26. Niezgoda A., Badanie opinii mieszkańców Poznania dotyczących rozwoju funkcji turystycznej, [w:] Sposoby mierzenia i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej miasta, red. G. Gołembski, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2011.
 27. Niezgoda A., Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006a.
 28. Niezgoda A., Rola mieszkańców obszaru recepcji turystycznej w rozwoju turystyki zrównoważonej, [w:] Gospodarka turystyczna a grupy interesu, red. S. Wodejko, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006b.
 29. Nunkoo R., Ramkissoon H., Power, trust, social exchange and community support, "Annals of Tourism Research" 2012, no. 39.
 30. Perdue R.R., Long P.T., Allen L., Rural Resident Tourism Perceptions and Attitudes, 1987, no. 14.
 31. Przecławski K., Człowiek a turystyka - zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków 1996.
 32. Przecławski K., Humanistic Foundation of Tourism, IT, Warszawa 1986.
 33. Przecławski K., O socjologiczne wyjaśnienie zjawiska turystyki, "Problemy Turystyki" 1991, nr 3-4.
 34. Przecławski K., Turystyka a świat współczesny, Wydawnictwo UW, Warszawa 1994.
 35. Rollins R., Validation of the TIAS as a Tourism Tool, "Annals of Tourism Research" 1997, no. 24 (3).
 36. Słownik Języka Polskiego, t. II, PWN, Warszawa 1979.
 37. Strategia rozwoju turystyki Gminy Zwierzyniec, oprac. R. Drozdowski, M. Morchat, A. Zakrzewska, Profits Sp. z o.o., Poznań 2010.
 38. Thomas W.J., Znaniecki F., Polish Peasant in Europe and America, t. I, University of Illinois Press, Urbana-Chicago 1918-1920.
 39. Tucki A., Potencjał turystyczny regionu lubelskiego, "Annales UMCS. Sectio B" 2009, vol. 64.
 40. Tucki A., Propozycja regionalizacji turystycznej województwa lubelskiego, "Folia Turistica" 2010, nr 21.
 41. Vargas-Sanchez A., Porras-Bueno N., Plaza-Mejía A., Understanding Residents´ Attitudes toward the Development of Industrial Tourism in a Former Mining Community, "Journal of Travel Research" 2009, no. 47.
 42. Warszyńska J., Główne problemy badawcze geografii turyzmu, "Turyzm" 1999, t. 9, z.1.
 43. www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu