BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Müller-Frączek Iwona (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Muszyńska Joanna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Pietrzak Michał Bernard (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Analiza procesu konwergencji wydatków na żywność gospodarstw domowych w Polsce
Analysis of Convergence Process of Polish Household Food Expenditures
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 293, s. 63-73, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne
Słowa kluczowe
Konwergencja społeczna, Wydatki gospodarstw domowych, Konsumpcja żywności, Produkty żywnościowe, Konwergencja, Estymacja, Analiza statystyczna
Social convergence, Household expenditures, Food consumption, Food products, Convergence, Estimation, Statistical analysis
Abstrakt
Celem artykułu pt.: "Analiza procesu konwergencji wydatków na żywność gospodarstw domowych w Polsce" (dr Joanna Muszyńska, dr Iwona Muller-Frączek, dr Michał Bernard Pietrzak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika), była ekonometryczna analiza procesu konwergencji w zakresie udziału wydatków na żywność gospodarstw domowych w Polsce w latach 1999-2010 z wykorzystaniem dynamicznego modelu panelowego, w przekroju wojewódzkim. (fragment tekstu)

This paper presents an analysis of expenditure on food of households in Poland in the years 1999-2010. Since their level and dynamics can be used as a measure of well-being of society this process was used to examine internal social convergence of regions, in this case the voivodships. The aim of this paper was to validate the hypothesis about the process for p-convergence in the share of household expenditure on food in total expenditures. The research has allowed the identification of long-term tendency of the level of expenditure on food in Polish households. Based on the analysis of conditional convergence, the article indicates household disposable income as a strong determinant of social convergence process in Poland. For the verification of hypotheses dynamic panel models were applied. The analysis was based on data from the CSO website. All calculations were performed in the Gretl. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baltagi B. H. (2005), Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester.
 2. Barro R. J., Sala-I-Martin X. (1991), Convergence across States and Regions, Brookings Papers on Economic Activity.
 3. Blundell R., Bond S., Windmeijer F. (2000), Estimation in dynamic panel data models: improving on the performance of the standard GMM estimator, eprint.ucl.ac.uk/4070/l/4070.pdf
 4. Ciołek D. (2003), Badanie konwergencji krajów Europy Środkowo-Wschodniej w wykorzystaniem danych panelowych, Dynamiczne Modele Ekonometryczne, VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, www.dem.umk.pl/DME
 5. Ciołek D. (2004), Konwergencja krajów w okresie transformacji do Unii Europejskiej, praca doktorska, Uniwersytet Gdański.
 6. Dańska-Borsiak B. (2011), Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 7. Doyle P., Kujis L., Jiang G. (2001), Real convergence to EU income levels: Central Europe from 1990 to the long term, IMF Working Papers, WP/01/46.
 8. Hobijn B., Franses P. H. (2001), Are living standards converging?, Structural Change and Economic Dynamics, Elsevier Science B.V., nr 12, www.elsevier.nl/locate/econbase.
 9. Hsiao C. (2003), Analysis of panel data, Cambridge University Press, Cambridge.
 10. Neumayer E. (2003), Beyond income: convergence in living standards, big time, Structural Change and Economic Dynamics, Elsevier B.V., nr 14, www.sciencedirect.com.
 11. Sala-I-Martin X. (1996), The Classical Approach to Convergence Analysis, The Economic Journal, vol. 106, nr437, www.jstor.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu