BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaliński Janusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Rubel transferowy
Transfer Ruble
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 3, s. 147-167, bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
International economic relations
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Międzynarodowy Bank Współpracy Gospodarczej (MBWG)
International Bank for Economic Co-operation (IBEC)
Abstrakt
Dwubiegunowy podział świata po II wojnie światowej rozszerzył granice gospodarki centralnie kierowanej, które do 1945 r. pokrywały się w zasadzie z terytorium Związku Radzieckiego. System gospodarki planowej narzucony został państwom Europy Środkowej i zakorzeniony na Dalekim Wschodzie. Zapoczątkowanie "zimnej wojny" systematycznie pogłębiało procesy separacyjne w stosunkach między Wschodem a Zachodem i sprzyjało kształtowaniu odmiennych instytucji gospodarczych.Po stronie bloku radzieckiego do fundamentalnych organizacji należała Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG), powołana przez przedstawicieli sześciu państw - Bułgarii, Czechosłowacji, Polski, Rumunii, Węgier i ZSRR - w Moskwie w styczniu 1949 r. Początkowo jej zadania sprowadzono do wymiany doświadczeń gospodarczych, udzielania wzajemnej pomocy technicznej, a także w surowcach, żywności, maszynach i urządzeniach przemysłowych. Do członków-założycieli dołączyły: Albania i Niemiecka Republika Demokratyczna (w 1950 r.), Mongolia (w 1962 r.), Kuba (w 1972 r.) i Wietnam (w 1978 r.). Z RWPG podjęły instytucjonalną współpracę: Jugosławia, Finlandia, Irak, Meksyk, Etiopia, Jemen, Angola i Afganistan. W 1988 r. podpisano wspólną deklarację o ustaleniu oficjalnych stosunków pomiędzy RWPG a Europejską Wspólnotą Gospodarczą.(fragment tekstu)

Common currency of the member states of Comecon came into existence in 1964, 15 years after the organization itself was created. Transfer ruble had a parity in gold (0,987412 g), but still in essence was just a unit of account. Its character was fundamentally different than that of similar currencies of capitalist states.Transfer ruble did not have basic monetary functions, such as measuring worth, paying for expenses, or accumulating value. It was not exchangeable to gold or any other currency, and the official rate of exchange wasn't real. The transfer ruble was closely linked to planned mutual exchange of Comecon states. Multilateral clearing between Comecon states, proposed together with introduction of the transfer ruble, never came into existence. Transfer ruble, although a †fictional creation, had a real impact on trade relations between Soviet bloc countries. The existence of transfer ruble resulted in different pathologies in trade relations, hindered integra- tion and influenced growing internal and external imbalance of Comecon states.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bożyk P., Wojciechowski B., Handel zagraniczny Polski 1945-1969, PWE, Warszawa 1971, s. 195 i 203.
 2. Bystrowa I. W., WPK SSSR i sozdanie sistemy wojenno-ekonomiczeskoj integracji stran Wostocznoj Jewropy, w: K 60-letju Soveta Ekonomiczeskoj Wzaimopomoszczy, red. E. Szeinin, RAN, Moskwa 2009, s. 101.
 3. Chwieduk R., Syroczyńska H., Rozwój struktur organizacyjnych RWPG w świetle dokumentów, w: 40 lat RWPG. Ewolucja instytucji i struktur socjalistycznej integracji gospodarczej, red. R. Chwieduk, A. Krawczewski, PAN, Warszawa 1988, s. 167 i n.
 4. Depesza Józefa Stalina do Bolesława Bieruta w sprawie reformy pieniężnej w Polsce , List Bieruta do Józefa Stalina w sprawie kursu złotego wobec rubla, w: Polska w dokumentach archiwów rosyjskich 1949-1953, wybór i oprac. A. Kochański, G.P. Muraszko, A.F. Noskowa, A. Paczkowski, K. Persak, PAN, Warszawa 2000, s. 92 i 98.
 5. Drabowski E., Pieniądz międzynarodowy, PWE, Warszawa 1988, s. 160.
 6. Drabowski E., Rubel transferowy - międzynarodowa waluta krajów RWPG, PWN, Warszawa 1974, s. 110 i n.
 7. Drabowski E., System rubla transferowego. (Problem związków rubla transferowego ze złotem), Instytut Finansów, Warszawa 1972, s. 39 i n.
 8. DzUPRL 1966 nr 44 poz. 259.
 9. Fedorowicz Z., Kursy walutowe jako normy sterujące, Wydawnictwa Uczelniane SGPiS, Warszawa 1989, s. 43.
 10. Głuchowski J., Prawnomiędzynarodowe stosunki finansowe państw socjalistycznych, PWN, Warszawa-Poznań-Toruń 1984, s. 28.
 11. http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursyh.html
 12. Integracja gospodarcza krajów socjalistycznych, red. P. Bożyk, Wydawnictwa Uczelniane SGPiS, Warszawa 1979, s. 169-170.
 13. Jaroszewicz P., Pięciolecie doskonalenia struktury obrotów handlowych i rozwoju współpracy gospodarczej z zagranicą, "Nowe Drogi" 1966, nr 10, s. 27.
 14. Jasiński L. J., Kurs złotego a poziom cen krajowych i ich relacje do cen za granicą, "Studia i Materiały IKiCHZ" 1990, nr 18, s. 14.
 15. Jasiński L. J., Polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wieku, WWSE-PAN, Warszawa 2003, s. 193.
 16. Karpiński Z., Ustroje pieniężne w Polsce od roku 1917, PWN, Warszawa 1968, s. 248.
 17. Klepacki Z. M., Organizacje międzynarodowe państw socjalistycznych, PWN, Warszawa 1981, s. 166 i n.
 18. Komunikat PAP o utworzeniu RWPG z 25 stycznia 1949 r., w: Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, t. 9, KiW, Warszawa 1974, s. 441.
 19. Korbonski A., Comecon, ,,International Conciliation" 1964, Nr 549, s. 7.
 20. Levcik F., Transferable Roubel and Convertibility, WIFIW, Wien 1978, s. 65.
 21. Marszałek A., Planowanie i rynek w RWPG. Geneza niepowodzenia, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1993,s. 102.
 22. Międzynarodowa waluta socjalistycznych krajów RWPG, tłum. W. Woźniczko, PWE, Warszawa 1974, s. 126.
 23. Orłowski M., Kursy walutowe - pieniądz - kapitał, PWE, Warszawa 1772, s. 207-208.
 24. Ptaszek J., Polska - Związek Radziecki: współpraca - integracja, PWE, Warszawa 1979, s. 53.
 25. Rączkowski S., Międzynarodowe stosunki finansowe, PWE, Warszawa1984, s. 373.
 26. Rączkowski S., Pieniądz międzynarodowy krajów socjalistycznych - zasady funkcjonowania, w: Integracja ekonomiczna krajów socjalistycznych, red. P. Bożyk, KiW, Warszawa 1970, s. 297.
 27. Rosati D., Poland. Impact of the replacing CMEA trade regime by a market trade, IKiCHZ, Warszawa 1990, s. 9.
 28. Rożański H., Spojrzenie na RWPG. Wspomnienia - dokumenty - refleksje 1949-1988, PWN, Warszawa 1990, s. 276.
 29. Rutkowska I., Rutkowski J., Problemy współczesnej gospodarki światowej, KiW, Warszawa 1983, s. 370.
 30. Rutkowski J., Koncepcja unii walutowej krajów socjalistycznych, "Sprawy Międzynarodowe" 1973, nr 12, s. 103-115.
 31. Rzendowski I., Wprowadzenie rozliczeń wielostronnych między państwami RWPG, "Życie Gospodarcze" 1964, nr 9, s. 11.
 32. Skrzypek A., Etapy rozwoju Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, w: 40 lat RWPG. Ewolucja instytucji i struktur socjalistycznej integracji gospodarczej, red. R. Chwieduk, A. Krawczewski, PAN, Warszawa 1988, s. 18 i n.
 33. Statut Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, DzUPRL 1960 nr 35 poz. 197.
 34. Uchwała Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1950 r. w sprawie zasad organizacji finansowej i systemu finansowego przedsiębiorstw państwowych, objętych budżetem centralnym, Mon.Pol. 1950 nr 55 poz. 630.
 35. Umowa o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej podpisana w Moskwie 22 października 1963 r., Załącznik do DzUPRL 1966 nr 44 poz. 259.
 36. Vincze I., Międzynarodowy system waluty RWPG, PWE, Warszawa 1981, s. 308.
 37. Wesołowski J., Bilans płatniczy w gospodarce Polski, PWE, Warszawa 1984, s. 119.
 38. Wesołowski J., Kurs walutowy w gospodarce socjalistycznej, PWE, Warszawa 1975, s. 91.
 39. Wesołowski J., System walutowy krajów RWPG, PWE, Warszawa 1977, s. 103 i n.
 40. Wilk K., Integracja wschodnioeuropejska, powstanie, funkcjonowanie i upadek, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" 1994, s. 101.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2013.3.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu