BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzki Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
City placement jako element promocji produktu turystycznego miast
City Placement as an Element of Town Tourism Product Promotion
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 304, s. 358-367, tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka turystyczna w regionie : rynek turystyczny - współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju
Słowa kluczowe
Promocja, Promocja miasta
Promotion, City promotion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest pokazanie możliwości promocji produktu turystycznego miasta przy wykorzystaniu niestandardowej formy, jaką jest city placement. Na wstępie zaprezentowano problematykę marketingu terytorialnego oraz jego wpływu na rozwój jednostek terytorialnych. W dalszej części przedstawiono produkt turystyczny miasta, a także możliwości jego promocji. Oprócz tradycyjnych narzędzi promocji zaprezentowano również niestandardowe formy promocji miasta, a także istotę działań city placement oraz przykłady zastosowania tego elementu promocji na świecie. W części końcowej omówiono działania z zakresu city placement w Polsce oraz wyniki badań Agencji Informacyjnej "PRESSSERVICE Monitoring Mediów" prezentujące miejsce polskich seriali pod względem liczby publikacji oraz potencjalnych kontaktów informacji z odbiorcą.(abstrakt oryginalny)

The objective of the hereby paper is to show the possibility of town tourism product promotion using a non-standard form that is city placement. The introduction presents problems of territorial marketing and its influence on the development of territorial units. Next the author presents town tourism product as well as possibilities of its promotion. In addition to traditional promotion tools he also shows non-standard forms of town promotion, the essence activities of city placement as well as examples of the use of this element promotion in the world. In the final part the author presents activities in the field of city placement in Poland and the research of Information Agency "PRESS-SERVICE Monitoring Mediów" showing the place of Polish series in terms of the number of publications and potential contact information with a customer.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J., Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 2. Florek M., Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007.
 3. Mayer B., Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Wydawnictwo Naukowe USz, Szczecin 2004.
 4. Nowińska E., Zwalczanie nieuczciwej reklamy, Univeritas, Kraków 2002.
 5. Panasiuk A., Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 6. Rawski M., Wybrane trudności realizacji aspektu czynnościowego w marketingu terytorialnym, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 596: Ekonomiczne Problemy Usług nr 56, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Szczecin 2010.
 7. Strategia kształtowania produktu turystycznego regionu sudeckiego, red. A. Rapacz, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 8. Szopiński W., Promocja jako element marketingu terytorialnego na przykładzie miasta Tarnobrzeg, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Ekonomiczne Problemy Usług nr 42, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 9. Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 10. Szromnik A., Marketing terytorialny - geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania, [w:] Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Centrum Badan i Studiów Francuskich - Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
 11. http://www.marketingmiejsca.com.pl/marketing-terytorialny---portal-dla-specjalistow-marketingumiejsc--- marketingmiejsca.com,1,strona-glowna,23,city-placement_-czyli-polskie-miastaw- filmach-i-serialach,1110, dostęp: 10.04 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu