BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słoński Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Zawadzki Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Analiza reakcji inwestorów na zmianę wielkości wypłacanej dywidendy przez spółki notowane na GPW w Warszawie
Investors' Reaction to the Change in Dividend Payout for Companies Listed on WSE
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 125-135, rys.
Słowa kluczowe
Polityka dywidend, Dywidenda, Inwestor giełdowy, Spółki giełdowe, Giełda papierów wartościowych, Stopa zwrotu, Wskaźniki giełdowe, Badania zdarzeń
Dividend policy, Dividend, Stock exchange investor, Stock market companies, Stock market, Rate of return, Stock market indices, Event studies
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
W artykule przedmiotem analizy są reakcje inwestorów na wieść o ogłoszeniu kolejnej wypłaty dywidendy (porównanie jej wielkości z rokiem poprzednim). Przede wszystkim przetestowano hipotezę o realizacji ponadprzeciętnych stóp zwrotu z akcji w kontekście różnych wariantów definiowania oczekiwań co do tzw. stałej wielkości dywidendy. Należy nadmienić, że przedstawiona w artykule metodologia analizy zdarzeń jest wykorzystywana również do testowania efektywności rynku kapitałowego. (fragment tekstu)

The article presents the impact of the dividend policy changes on the rates of abnormal returns obtained by the shareholders. The research was conducted on Polish companies listed on the WSE during 2005-2009, which paid dividend in at least two subsequent years. Due to different specificity of dividend payouts in companies differing in size, the companies were divided into groups based on their market capitalization value. Changes in the dividend payout were defined in three different ways: change in the dividend per share, change in the dividend yield and change in the dividend payout ratio. The impact of the change in the amount of dividend paid was estimated using the event studies methodology, with the event defined as the day of the announcement of the change. The results obtained show no statistically significant relationship between the changes in dividend policy and realized rates of return on the day of the announcement nor the subsequent day. Analysis of the companies divided by market capitalization gave similar results. The conclusion is that the changes in the dividend policy does not allow to obtain abnormal rates of return. Shareholders of different sizes companies do not realize different abnormal rates of return. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Asquith P., Jr D. Mullins, The impact of Initiating Dividend Payments on Shareholder Wealth, "Journal of Business" 1983.
  2. Bhattacharaya S., Imperfect Information, Dividend Policy and the 'Bird in Hand' Fallacy, "Bell Journal of Economics", Vol. 10, 1979.
  3. Campbell J. Y., A. W. Lo, & A. C. MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, 1997.
  4. Kose J., J. Williams, Dividends, Diluition and Taxes: A Signaling Equilibrium, "Journal of Finance" 1985, vol. 40.
  5. Litzenberger R., K. Ramaswamy, The Effect of Personal Taxes and Dividends on Capital Asset Prices: Theory and Empirical Evidence, "Journal of Financial Economics" 1979.
  6. Naranjo A., M. Nimalendran, M. Ryngaert, Stock Returns, Dividends Yields and Taxes, "Journal of Finance" 1998, vol. 53, nr 6.
  7. Nissim D., A. Ziv, Dividend Changes and Future Profitability, "Journal of Finance" 2001, vol. 56, nr 6.
  8. Słoński T., B. Zawadzki, Analiza jakościowa wpływu ogłoszenia skupu akcji i wypłaty dywidendy na ceny akcji polskich spółek giełdowych, Zeszyty Naukowe nr 640, Zarządzanie finansami. Współczesne wyzwania teorii i praktyki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu