BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wrońska Elżbieta Maria (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Teoria kosztów transakcyjnych a grupy zakupowe
Transaction Costs Theory and Purchasing Groups
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 137-144
Słowa kluczowe
Teoria kosztów, Teoria ekonomii, Koszty transakcyjne
Cost theory, Economic theory, Transaction cost
Uwagi
summ.
Abstrakt
Teorie ekonomiczne dążą do wyjaśniania rzeczywistości gospodarczej, próbując poznawać i opisywać mechanizmy i regulujące je prawidłowości. Zmieniające się otoczenie oraz warunki prowadzenia działalności gospodarczej powodują, że tak naprawdę teorie starają się tylko nadążyć za zmianami rzeczywistości gospodarczej. W niniejszym artykule zwrócono uwagę na teorię kosztów transakcyjnych, która odnosi się do kwestii umożliwiających wyjaśnienie wewnętrznej organizacji funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Kwestie te wiążą się bardzo ściśle z dążeniem przedsiębiorstw do ograniczania kosztów działania. (fragment tekstu)

Transaction cost theory explains why businesses are established. The assumptions of this theory are also useful while explaining the size of the business. Until the late 1970s the firms were big companies. The explanations that this theory gives to this situation is that the companies becoming bigger try to minimize the cost of entering into relation between them. From the 1980s the companies try to become more efficient instead of big and diversified. That is why they try to arrange their activity using different ways of cooperation. One such way is creating purchasing groups. Purchasing groups allow one to take advantage of being a big buyer and at the same time remaining small and focused on core competence and economic effectiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bloch R. E., S. P. Perlman, J. S. Brown, An analysis of group purchasing organisations contracting practices under the antitrust laws: myth and reality, working paper.
 2. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 3. Coase R., The nature of the firm, "Economica" 1937, nr 4.
 4. Dominiak P., Sektor msp we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa 2005.
 5. Ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 6. Kaliński J., Historia gospodarcza XIX i XX wieku, PWE, Warszawa 2004.
 7. Kartan J., Podstawy ekonomii i zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 1997.
 8. Landreth H., D. C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 1998.
 9. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 10. Przedsiębiorstwo partnerskie, red. M. Romanowska i M. Trocki, Difin, Warszawa 2002.
 11. Williamson O. E., Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications, Free Press, New York 1975.
 12. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu