BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nawrocki Grzegorz
Tytuł
Powstanie i działalność związków zawodowych w świetle społecznej nauki kościoła katolickiego
Rising and Activity of Trade Unions in Accordance with Catholic Social Science
Źródło
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2007, nr 33, s. 5-26, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna nauka Kościoła, Kościół katolicki, Kościół a problemy społeczne, Encyklika Rerum Novarum, Encyklika Laborem Exercens, Encyklika Centesimus Annus, Związki zawodowe, Humanizacja pracy, Prawa pracownika
Church's social doctrine, Roman Catholic Church, Church and social problems, The encyclical Rerum Novarum, The encyclical Laborem exercens, The encyclical Centesimus Annus, Trade unions, Labour humanization, Employee rights
Uwagi
summ.
Abstrakt
Od samego początku powstania organizacji związkowych o orientacji chrześcijańskiej, jednym z ich głównych celi była obrona godności ludzi pracy. Ponieważ, każdy wykonuje jakąś pracę można zatem powiedzieć, iż związki zawodowe upominają się o godne życie każdego człowieka. Na pytania czy organizacje związkowe mają w ogóle prawo do aktywnego udziału we wszystkich aspektach życia społeczno-gospodarczego, czy mają prawo do współzarządzania przedsiębiorstwem, należy odpowiedzieć twierdzącą. Na kanwie analizowanych dokumentów można jednoznacznie stwierdzić, iż jest to działanie słuszne i uprawnione. Organizacje pracownicze nie są instytucjami doskonałymi. Ich działania nie są wolne od błędów. Kościół w swojej historii nauki społecznej zapisał również kontrowersyjne karty. Jednak zasługi i osiągnięcia w dziedzinie humanizacji współczesnego świata pracy winny łagodzić negatywne opinie dotyczące ich działalności. Należy pamiętać, iż nawet najbardziej podstawowe prawa pracownicze, które dziś wydają się wszystkim oczywiste i naturalne, zostały zdobyte między innymi dzięki zaangażowanej działalności organizacji. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie ewolucji stanowiska w kwestii obrony praw pracowniczych inspirującego do powstawania i rozwoju związków zawodowych na kanwie najważniejszych dokumentów Kościoła. (fragment tekstu)

In article author present this sciences which has influence on development trade organizations. From the dawn of time there has been a conflict between capital owners or administrators and workers. Nowadays it is trade unions that most frequently defend working people's interest. Unionists' activity causes a number of disputes and their negative perception. Many modern trade organizations consider the Catholic Social Science as foundation and support. 1891 is a symbolic date when Leon XIII announced Rerum novarum. In this encyclical the Pope for the first time expressed his strong protest against groundless misery of workers. He also provided many guidelines in order to solve the hardest social issues. He encouraged formation of trade unions that could defend interest of their members in an organized manner. According to the Pope it is Gospel that provides the best support in this peaceful struggle. Rerum novarum is a breakthrough composition. Its message exerted profound influence on transformations occurring in working relations. Since the time of Leon XIII all Bishops of Rome have defended working class rights and supported activity of trade unions. The most important encyclicals classified as records of Catholic Social Science include as well Humanum Genus by Leon XIII, Singularis Quadam by Pius X, Quadragesimo Anno by Pius XI, Mater et Magistra and Pacem in Terris by John XXIII, Populorum Progressio by Paul VI, Laborem Exercens and Centesumus Annus by John Paul II. Upon analysis of the most significant works of the Church Magisterium it must be clearly concluded that trade unions have an obligation and right to defend working people's interest. This right entitles them to actively participate in all spheres of human life. Trade organizations are not perfect. Their actions are often not free of mistakes. However, their merits in respect of humanization of working conditions are undisputable. Taking both positive and negative implications of their activity into consideration is must be stated that the benefits achieved for the sake of social development and each working human being are invaluable. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottium, Poznań-Warszawa 1980.
 2. Jan XXIII, Mater et Magistra, Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 1, red. M. Radwan, Rzym-Lublin 1996.
 3. Jan XXIII, Pacem in Terris 1961, www.vatican.va
 4. Jan Paweł II, Laborem Exercens, Pallottinum, Kraków 1981.
 5. Jan Paweł II, Centesumus Annus, Wydawnictwo TUM, Wrocław 2002.
 6. Komisja Papieska Iustita et Pax 1974, Ogólna tematyka praw człowieka, www.kns.gower.pl/stolica/stolica.
 7. Komisja Papieska Iustita et Pax 1974, Kościół i prawa człowieka, www.kns.gower.pl/vaticanum.
 8. Leon XIII, Rerum novarum, Te Deum, Warszawa 2001.
 9. Leon XIII, Graves de communi re 1901, www.tedeum.pl.
 10. Paweł VI, Populorum Progressio, Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 2, red. M. Radwan, Rzym-Lublin 1996.
 11. Pius X, Singularis Quadam 1912, www.vatican.va.
 12. Pius XI, Quadragesima Anno 1931, www.kns.gower.pl/pius_XI/quadragesimo.
 13. Przewodnik po encyklikach. Myśląc z Janem Pawłem II, red. J. Dąbrowska, W drodze, Poznań 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-2600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu