BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawryszuk-Misztal Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Wpływ płynnych zasobów aktywów na wycenę przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych
The Influence of Liquid Assets on Company Valuation Using DCF Method
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 157-167, rys., tab.
Słowa kluczowe
Wycena przedsiębiorstwa, Przepływy pieniężne, Przemysł chemiczny, Inwestycje krótkoterminowe, Metoda zdyskontowanych strumieni pieniężnych
Enterprise valuation, Cash flows, Chemical industry, Short-term Investments, Discounted cash flow (DCF)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie wpływu płynnych zasobów aktywów na wynik wyceny wartości przedsiębiorstwa metodą DCF. Dodatkowo zostały także przeprowadzone obliczenia dla spółek sektora chemicznego, ukazujące zróżnicowany poziom inwestycji krótkoterminowych zarówno pomiędzy badanymi podmiotami, jak i w poszczególnych spółkach w analizowanym okresie. (fragment tekstu)

Cash and near cash investments have a significant impact on profitability and liquidity. When valuing firms, little attention is paid to these assets. The purpose of this study is to show the influence of liquid assets on company valuation using the DCF method. In addition, calculations were also carried out for companies in the chemical sector showing the different levels of short-term investments, both between the study subjects, as well as individual companies during the period. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Copeland T., T. Koller, J. Murrin, Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy, WIG PRESS, Warszawa 1997.
  2. Damodaran A., Dealing with Cash, Cross Holdings and Other Non-Operating Assets: Approaches and Implications, Working Paper, 30 September 2005, http://ssrn.com/abstract=841485
  3. Damodaran A., Finanse korporacyjne, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
  4. Fierla A., Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi, SGH, Warszawa 2008.
  5. http://www.synthosgroup.com/pl/dwory/o-firmie, z dn. 6.06.2011 r.
  6. Keynes J. M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  7. Kim C., D. C. Mauer, A. E. Sherman, The Determinants of Corporate Liquidity: Theory and Evidence, ,,Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu