BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świerk Joanna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Benchmarking we wdrażaniu strategicznej karty wyników
Benchmarking in Implementing of the Balanced Scorecard
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 169-178, rys., tab.
Słowa kluczowe
Benchmarking, Strategiczna Karta Wyników, Przewaga konkurencyjna
Benchmarking, Balanced Scorecard (BSC), Competitive advantage
Uwagi
summ.
Abstrakt
W obecnych czasach przedsiębiorstwa, które chcą zbudować swój potencjał konkurencyjny, muszą korzystać z nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania. Ustalanie celów strategicznych i analiza wypracowanych efektów finansowych biznesu bez dokonywania porównać z wynikami w branży staje się niewystarczająca. Przedsiębiorstwo zdobywa przewagę konkurencyjną tylko wtedy, gdy osiąga wyniki lepsze od swoich konkurentów. Pomocnymi narzędziami w tym jest benchmarking (w zakresie dokonywania porównań) oraz strategiczna karta wyników (w procesie ustalania i przekładania celów strategicznych na działania operacyjne). (fragment tekstu)

The article presents new tools used in the management of organizations: Benchmarking and the Balanced Scorecard. Benchmarking is the process of identifying "best practice" in relations to both products (including) and the processes by which those products are created and delivered. The search for "best practice" can take place both inside a particular industry, and also in other industries. The Balanced Scorecard is a management system which is used in business and non-profit organizations to align business activities with the strategy. The Balanced Scorecards also monitor organizations' performance against strategic goals. The total implementation of these tools allows organizations to define "best practice" as a transparent and clear turns results in the goals to be achieved. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bogan C., M. English, Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, OnePress, 2006.
  2. Gadowski R., Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce. Metodologia benchmarkingu parków jako narzędzie planowania rozwoju parków technologicznych, Warszawa 2010.
  3. Jabłoński A., M. Jabłoński, Benchmarking jako metoda wspomagająca wdrożenie Strategicznej Karty Wyników, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2005, nr 10.
  4. Kuczewska J., Europejska procedura benchmarkingu. Programy i działania, PARP, Warszawa 2007.
  5. Penc-Pietrzak I., Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2010.
  6. Świerk J., Rola benchmarkingu w doskonaleniu przedsiębiorstwa, "Annales UMCS", sec. H, vol. XLIV, 2, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010
  7. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu