BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Godlewska Sylwia (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Zawartość informacyjna tradycyjnych rachunków kosztów na przykładzie spółki akcyjnej
The Information Content of Traditional Cost Accounting Systems Based on the Example of Incorporated Enterprise
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 179-187, tab.
Słowa kluczowe
Spółki akcyjne, Rachunek kosztów, Analiza informacyjna, Studium przypadku
Joint stock companies, Cost accounting, Information analysis, Case study
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozważania podjęte w niniejszym opracowaniu obejmują stopień możliwości wykorzystania tradycyjnych rachunków kosztów jako nośników kluczowych informacji niezbędnych z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej. Przeprowadzona analiza wykazała, że znaczenie rachunku kosztów pełnych sprowadza się głównie do zaspokajania potrzeb informacyjnych obligatoryjnej sprawozdawczości finansowej, podczas gdy specyfika rachunku kosztów zmiennych sprawdza się jako podstawowe instrumentarium wspierania decyzji zarządczych. Chcąc przybliżyć ten problem, posłużono się przykładem lubelskiej firmy produkcyjnej, w której dokonano oceny rachunku kosztów w aspekcie jego przydatności decyzyjnej. (fragment tekstu)

The article has revealed that conventional cost accounting methods are adjusted to satisfy different requirements: absorption costing is the generally accepted method for preparing mandatory external financial reports, whereas variable costing is more adequate for supporting short term decision making process. Finally, it should be emphasized that cost accounting systems are not into useful and unuseful - their utility depends mostly on economic conditions of each company, which is divided illustrated by the case study of the implemented cost accounting system in the analyzed enterprise and the proposal of its development.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gabrusewicz W., A. Kamela-Sowińska, H. Poetschke, Rachunkowość zarządcza, Wyd. PTE, Warszawa 2002.
  2. Jajuga A., Klasyczne systemy rachunku kosztów i wyników, [w:] Rachunkowość zarządcza, red. A. Szychta, Wyd. Oficyna, Warszawa 2010.
  3. Janik W., Rachunkowość dla menedżerów, Wyd. WSPiA, Lublin 2004.
  4. Sobańska I., Podstawy rachunku kosztów i wyników, [w:] Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, red. I. Sobańska, Wyd. Beck, Warszawa 2003.
  5. Sojak S., Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2000.
  6. Winiarska K., Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Wyd. US, Szczecin 1994.
  7. Wnuk-Pel T., Zarządzanie rentownością, Wyd. Difin, Warszawa 2006.
  8. Wroński P., Nowoczesne metody rachunku kosztów w przedsiębiorstwie, Wyd. UMCS, Lublin 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu