BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurnatowska Agnieszka
Tytuł
Statystyczne metody prognozowania inflacji w Polsce : Próba oceny
The Statistical methods in Inflation Forecast - an Attempt of Evaluation
Źródło
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 10, s. 9-19, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Inflacja, Gospodarka rynkowa, Modele prognostyczne, Stopa procentowa
Inflation, Market economy, Forecasting models, Interest rate
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena skuteczności prognoz sporządzanych na podstawie statystycznych modeli prognozowania inflacji w Polsce oraz ich znaczenia w podejmowaniu przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) decyzji, co do poziomu stóp procentowych. W pierwszej części artykułu zostanie przedstawiona istota prognoz oraz statystyczne modele prognozowania inflacji wykorzystywane przez Narodowy Bank Polski. Druga część artykułu będzie stanowiła analizę zarówno zgodności prognoz inflacji z faktycznie występującym poziomem CPI, jak również wykorzystania prognoz inflacji w podejmowaniu przez Radę Polityki Pieniężnej decyzji odnośnie do poziomu stóp procentowych. Analizą zostaną objęte lata 2006-2008. W opracowaniu zostaną wykorzystane dwie metody badawcze: empiryczna oraz analityczna. Badanie empiryczne będzie oparte na narracyjnym podejściu metodologicznym. Na podstawie dokumentów historycznych NBP oraz literatury przedmiotu zostanie dokonana analiza wpływu dostępnych RPP prognoz inflacji na podejmowanie decyzji dotyczących stóp procentowych. Analityczne metody weryfikacji zostaną przeprowadzone na podstawie prognoz publikowanych przez Narodowy Bank Polski oraz na podstawie danych dotyczących kształtowania się poziomu stóp procentowych. Opublikowane prognozy inflacji zostaną porównane z poziomem inflacji występującym na rynku. Na tej podstawie zostanie dokonana zarówno ocena trafności prognoz inflacji, jak i ich znaczenie w podejmowaniu decyzji przez Radę Polityki Pieniężnej. (fragment tekstu)

One of the conditions of correct functioning of the market is holding a stable price level. This duty lies with the National Bank of Poland. It is worth emphasizing that the monetary policy which is set to realize the above inflationary purpose evolved incessantly in the analyzed period. The monetary policy was led in the framework of the modem strategy with using interest rate as the main instrument on the macroeconomic plane. Conducting the effective monetary policy by the National Bank of Poland in the field of the strategy of inflationary destination required conducting extended analyses of the future economic situation of the country, including forecasts concerning the inflation rate. In the analyzed period the National Bank of Poland carried out forecasts of the inflation on the basis of three models: NSA, MSMI and ECMOD. On the basis of the conducted analysis it is possible to state that the forecasts of inflation were similar to the inflation rate which developed on the market. Therefore, they gave reliable results on the base of which the CMP (RPP) made decisions as regards the change in the level of interest rates. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Debelle, G., Masson, P., Savastano, M., Sharma, S., Inflation Targeting as a Framework for Monetarny Policy, IMF Economic Issue Waszyngton 1998, nr 15.
 2. European Monetary Institut, Progress Towards Convergence 1996, October.
 3. Fic, T., Kolasa, M., Kot, A., Murawski, K., Rubaszek, M., Tamicka, M., Model gospodarski polskiej ECMOD, NBP, Materiały i Studia nr 194, Warszawa 2005.
 4. Kłos, B., Kokoszczyński, R., Łyziak, T., Przystupa, J., Wróbel, E., Modele strukturalne w prognozowaniu inflacji w Narodowym Banku Polskim, NBP, Warszawa 2004.
 5. Kokoszczyński, R., Współczesna polityka pieniężna w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1997, nr 78 poz. 483).
 7. NBP, Materiały i Studia nr 180, Warszawa 2004.
 8. NBP, Raport o inflacji, Warszawa, luty 2005.
 9. NBP, Raport o inflacji, Warszawa, styczeń 2006.
 10. NBP, Raport o inflacji, Warszawa, kwiecień 2006.
 11. NBP, Raport o inflacji, Warszawa, lipiec 2006.
 12. NBP, Raport o inflacji, Warszawa, październik 2006.
 13. NBP, Raport o inflacji, Warszawa, styczeń 2007.
 14. NBP, Raport o inflacji, Warszawa, kwiecień 2007.
 15. NBP, Raport o inflacji, Warszawa, lipiec 2007.
 16. NBP, Raport o inflacji, Warszawa, październik 2007.
 17. NBP, Założenia polityki pieniężnej na 2005 rok, Warszawa 2005.
 18. Przybylska-Kapuścińska, W., Mechanizmy i kanały transmisji polityki pieniężnej, w: W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Współczesna polityka pieniężna, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008.
 19. Szyszko, M., Prognozowanie inflacji w polityce pieniężnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 20. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. nr 140, poz. 938; zm.: Dz. U. z 1998 r. nr 160, poz. 1063 art. 6.1, 71.1, 71.4).
 21. Zeliaś, A., Teoria prognozy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-8877
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu